Elektromobilita

V Scanii sa chystajú na príchod elektriny

V súvislosti s nástupom Zdeňka Petrása na pozícii generálneho riaditeľa Scania CER sme s ním hovorili o tom, do akej miery aj ich postihuje čipový hladomor a čo predchádza tomu, než sa začnú predávať elektrické vozidlá. Tiež nás zaujímalo, koľko sa už podarilo vychovať Mladých profesionálov.

Zdeněk Petrás prichádza na pozíciu riaditeľa Scania pre región Česko, Slovensko a Maďarsko v čase, keď segment dopravy zápasí s rastúcimi cenami paliva, nedostatkom vodičov a dlhými čakacími lehotami na všetku dopravnú techniku. Do Českej republiky sa vracia po deviatich rokoch. Štyri roky v Rusku zodpovedal za servisný trh, nasledujúcich päť rokov pôsobil v centrále, kde mal dva a pol roka globálnu zodpovednosť za servisnú sieť a zvyšný čas mal na starosti projekty súvisiace s digitalizáciou a transformáciou.

Stretáva sa Scania s narušením dodávateľských reťazcov? Trápi vás iba nedostatok elektronických dielov, alebo aj iných?
Samozrejme, sme ako väčšina našich konkurentov v úplne rovnakej situácii, keď nám chýbajú elektronické komponenty obsahujúce čipy. Zo začiatku roka nám výrobu komplikoval aj nedostatok ďalších surovín aj výpadky našich subdodávateľov. Teraz chýbajú hlavne čipy.

Zdeněk Petrás, generálny riaditeľ Scania pre región Česko, Slovensko a Maďarsko

Ako veľmi to komplikuje dodanie objednaných vozidiel zákazníkom?
Budeme mať posun zhruba desať až pätnásť percent vozidiel zazmluvnených na tento rok. Oneskorenie je niekoľko týždňov, situácia sa mení každým dňom. Na konci septembra to vyzeralo na určité zlepšenie, ale v súčasnej dobe sa situácia opäť mierne zhoršila. Netrúfam si preto odhadnúť vývoj v najbližších mesiacoch.

Tomu rozumiem. Myslím, že aj krištáľová guľa by si v tejto dobe netrúfla niečo predvídať. Keď si dnes objednám nový ťahač, ako dlho naň budem čakať?
Vďaka vysokému stavu objednaných vozidiel vo výrobe a skôr spomínaným problémom s čipmi, sa vozidla dočkáte až po prázdninách budúci rok.

A keď si objednám elektrický nákladný automobil, budem naň tiež čakať tak dlho?
Nie, ten by ste mohli dostať oveľa skôr. Avšak aj tak by sme vám ho dodali aj počas budúceho roka.

Ako to?
Česká republika, resp. náš región Česko, Slovensko a Maďarsko je v tretej vlne zavádzania elektromobility, takže pre nás to celé začalo iba tento rok na jeseň. Vybrané servisy totiž musia najprv prejsť certifikáciou, ktorá predpisuje vybavenie a postup preškolenia celého personálu od najvyššieho vedenia až po posledného technika. Kým servis touto certifikáciou neprejde, žiadne elektrické auto sem nedostaneme. Chceme zákazníkom poskytnúť ten najlepší možný servis prémiovej značky a nie žiadne polovičné riešenie, preto tá dôsledná príprava.

Túto certifikáciu bude mať celá servisná sieť v regióne CER?
Nie, na začiatok sme vytipovali niekoľko vhodných servisov, v ktorých spustíme pilotné projekty. Na nich sa všetko budeme učiť a nadobudnuté skúsenosti následne prenesieme na zvyšok siete. Avšak už na budúci rok máme pripravený pomerne ambiciózny projekt.

Predpokladám, že jeden z pilotných servisov bude vedľa Chrášťan v Mladej Boleslavi, kde máte úplne nový servis. Navyše v blízkosti je Škoda Auto, ktorá je veľkým podporovateľom alternatívnych pohonov.
Áno, to ste odhadli veľmi dobre.

Odovzdávanie certifikátu v Brne

Čo všetko zahŕňa proces certifikácie?
V prvom rade servis musí spĺňať všetky zákonom dané predpisy, všetko, čo stanovuje miestna legislatíva. Scania má zároveň veľmi prepracovaný systém školení, ktorým musí prejsť úplne každý. Certifikácia ďalej predpisuje servisné vybavenie, diagnostiku a samozrejmosťou sú aj nabíjacie stanice, pretože musíme byť pripravení vozidlá dobíjať. Školením prejdú aj predajné tímy, pretože sa elektrické vozidlá budú ponúkať s oveľa väčšou mierou služieb než konvenčné. Dá sa predpokladať, že predovšetkým vzhľadom na ceny a životný cyklus batérií sa tieto vozidlá budú predávať určitou formou operatívneho lízingu, zahŕňajúceho kompletné služby súvisiace s jeho prevádzkou.

Budete mať vo firme aj nejakého špecialistu, ktorý firmám či dopravcom pomôže v oblasti elektrifikácie? Ktorý poradí, akú veľkú batériu objednať, aké dobíjanie atď.
Áno, predaj elektrického vozidla je veľmi komplexný. Vo fáze prípravy sa musia prebrať všetky faktory súvisiace s prevádzkou, teda kde sa bude jazdiť, čo sa bude voziť, a hlavne ako a kedy sa bude nabíjať. Je jasné, že každé riešenie bude úplne individuálne. V každej krajine preto budeme mať špecialistu, ktorý sa tým bude zaoberať. Tu v Prahe budeme mať centrálu a špeciálny tím, ktorý bude zastrešovať jednotlivé projekty.

Elektrifikácia dopravy zvýši nárok na kvalifikáciu servisných technikov. Takéto preškolenie na elektrifikáciu nie je asi úplne jednoduchá záležitosť.
Áno, nie je. Už teraz tu ale máme vyčlenených špecialistov, ktorí majú požadovanú vyhlášku, a pripravujeme systematické preškolenie ďalších technikov. Zároveň je nám jasné, že elektrikárskych špecialistov budeme v budúcnosti potrebovať čoraz viac. A to aj s ohľadom na to, že sa elektrické pohony presadzujú aj pri autobusoch. V tomto ohľade spolupracujeme s našou partnerskou školou, kde sme upravili výučbu v rámci nášho štipendijného programu Mladí Profesionáli práve s ohľadom na nástup elektrických vozidiel. Tento rok sme prvýkrát otvorili na Slovensku maturitný odbor Autotronik, ktorého absolventi budú mať plnú certifikáciu podľa lokálnej legislatívy a štandardov Scania.

Ako sa vlastne tomuto štipendijnému programu darí? Koľko technikov ste už vychovali a koľko z nich nakoniec nastúpilo do služieb Scanie?
Tento projekt síce prebieha vo všetkých troch krajinách, ale najväčšiu tradíciu má u nás, kde ho zastrešuje Integrovaná stredná škola automobilová v Brne. Za šesť rokov ho absolvovalo 57 študentov, z ktorých takmer polovica nastúpila do servisov Scania. Len tohtoročný ročník dokončilo 18 študentov, z ktorých osem sa v najbližšej dobe stane novými zamestnancami spoločnosti Scania.

Vráťme sa ale späť k elektrickým nákladným vozidlám. Kedy si ich teda budú môcť záujemcovia z nášho regiónu objednať?
To môžu už dnes, ale vozidlá im odovzdáme až budúci rok. Napríklad v krajinách z prvej a druhej vlny, čo sú Škandinávia a západná Európa, už elektrické Scanie jazdia. Ale aby som sa vrátil k vašej pôvodnej otázke. Ak si dnes objednáte elektrické auto, dostanete ho skôr ako konvenčné. Keď hovoríme elektrické, vedľa plne batériového mám na mysli aj hybridné alebo plug-in hybridné prevedenie (obe sme si vyskúšali vo Švédsku, naše dojmy sme priniesli v minulom čísle).

Niekoľkokrát sme hovorili o predajnej a servisnej sieti. Považujete počet partnerov v regióne CER za optimálny? Alebo sú na mape nejaké biele miesta, ktoré by ste chceli zaplniť?
Nepovedal by som, že máme vyložene biele miesta, kde by sme s ohľadom na počet našich áut v určitom regióne chceli byť. Podľa môjho názoru je počet partnerov dostačujúci. Skôr pri niektorých servisoch uvažujeme o postavení novej, modernejšej prevádzky. Niekde ideme aj cestou rozširovania existujúcich servisov, ako napríklad v Maďarsku. Nový servis budeme stavať na Slovensku v Žiline, kde je silný automobilový priemysel. Ten bude mať certifikáciu pre elektrické vozidlá. A pre zákazníkov, ktorí prevádzkujú veľa áut a majú to do najbližšieho servisu ďaleko, máme niekoľkostupňovú koncepciu tzv. Customer Workshopu, teda zákazníckeho servisu.

Čo sa za tých deväť rokov v zahraničí v Scanii a v Česku zmenilo?
Firma za tých deväť rokov dospela a dosiahla výrazný pokrok v celom rade vecí. Napríklad v tom, ako je štruktúrovaná, akým spôsobom pracuje a ako je efektívna. Moji predchodcovia tu urobili obrovský kus práce.

Kam by ste chceli firmu ďalej posunúť?
Vždy budem chcieť, aby bola Scania jednotkou. A nemám na mysli pozíciu na trhu, aj keď aj to by bolo samozrejme fajn. Chceli by sme byť jednotkou hlavne u našich zákazníkov. A to ako z hľadiska imidžu, tak ich spokojnosti a skúsenosťami s našimi produktmi, čo je úzko späté s ekonomikou a spoľahlivosťou prevádzky a kvalitou poskytovaných služieb. A to nemožno nikdy dosiahnuť bez spokojného a motivovaného zamestnanca v Scanii. To sú pre mňa dve spojené nádoby, s ktorými treba neustále pracovať a ktoré sú u mňa na prvom mieste.

Zdeněk Petrás, generálny riaditeľ Scania pre región Česko, Slovensko a Maďarsko

Bude pre vás výhoda, že ste Čech a ľahšie sa dohovoríte ako so zákazníkmi, tak aj so zamestnancami? Teda asi s výnimkou Maďarska.
Som veľmi komunikatívny, takže som nikdy nemal problém s ľuďmi hovoriť, nech už som bol kdekoľvek. Samozrejme v Česku a na Slovensku to bude výhoda, napríklad aj vďaka rovnakej mentalite. V tomto odbore všeobecne sú osobné kontakty so zákazníkmi veľmi dôležité a často rozhodujú o úspechu. Musíme totiž rozumieť ich podnikaniu a poznať ich problémy, a to sa z kancelárie nedozviete. Veľa majiteľov firiem si stále pamätám a teším sa znova na spoločné stretnutia.

Máte skúsenosti zo zahraničia. Je niečo, čo by sme sa tu mali učiť, a naopak niečo, čo by sa od nás mali učiť ostatní?
Človek sa musí stále učiť. Avšak napríklad v oblasti servisných služieb sme v porovnaní s ďalšími krajinami na vysokej úrovni. Z celej Európy k nám jazdili inšpirovať sa, ako to tu robíme. Vďačíme za to dlhodobej systematickej práci so zamestnancami servisu po kríze v roku 2009. Chceli sme, aby každý zamestnanec od technika až po účtovníka mal aspoň základný prehľad o podnikaní Scanie a uvedomil si, že každý z nich ovplyvňuje priamo alebo nepriamo spokojnosť zákazníka a taktiež výsledok firmy. Aj tu je ale stále čo zlepšovať.
Jednou z našich úloh je pripraviť budúcu transformáciu predajného procesu a zvýšiť efektivitu predaja. Pracujeme teraz na projekte zlúčenia predajcov s oddelením Scania Finance. Chceme vytvoriť jeden tím, jedno rozhranie pre zákazníka. Naša predstava je taká, že v jednoduchších prípadoch predajca dokáže konzultovať a realizovať celý obchod vrátane možností financovania.

Takže človek z lízingovej spoločnosti bude musieť vedieť predávať nákladné vozidlá?
To v prvom kroku samozrejme nie, zatiaľ sa bavíme o rozvoji kompetencií a implementácii potrebných nástrojov, vrátane optimalizácie existujúcich procesov. Avšak práve v tomto vidím ďalšiu cestu poradiť si s novými výzvami, ako je napríklad elektrifikácia, kde budeme predávať komplexné riešenie. Pokračuje aj proces digitalizácie a väčšej integrácie marketingových nástrojov do predaja. A verím, že nie je tak ďaleko doba, kedy bude môcť byť podstatná časť predajného procesu nákladného auta realizovaná on-line.
Vráťme sa ale od digitalizácie a elektrifikácie k už skôr spomínanej hlavnej úlohe, neustále zlepšovať úroveň našich produktov, kvalitu servisnej siete, poskytovaných služieb a tým aj spokojnosť našich zákazníkov. To je naša hlavná úloha a smer, ktorým sa budeme v najbližšom čase uberať.

Zdroj
transport.sk
Editor
Za rozhovor ďakuje Michal Štengl foto: Scania

Prečítajte si aj

Back to top button