Elektromobilita

Mitsubishi podpísalo dohodu o spolupráci s vládou Singapuru s cieľom propagovať elektromobily

Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) a jej distribútorské zastúpenie v Singapure – spoločnosť Cycle & Carriage Automotive PTE Limited (CCA) – oznámili, že podpísali s vládou Singapuru Dohodu o spolupráci v oblasti aktivít propagujúcich vozidlá na elektrický pohon.
 
Rada Hospodárskeho Rozvoja Singapuru (The Economic Development Board – EDB) zahŕňajúca Úrad pre energetický trh Singapuru (Energy Market Authority – EMA) a Úrad pre dopravu v krajine (Land Transport Authority – LTA), ktoré tvoria súčasť operačnej skupiny multivládnej agentúry pre vozidlá na elektrický pohon, zabezpečia vytvorenie infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a vyhodnotia náklady na elektrické vozidlá pre budúce využitie. Spoločnosť MMC dodá prostredníctvom CCA 25 vozidiel Mitsubishi i-MiEV na elektrický pohon počnúc rokom 2011 a bude spolupracovať s agentúrou pri vyhodnocovaní testov.
 
Predseda Rady Hospodárskeho Rozvoja Singapuru p. Leo Yip uviedol: „Sme veľmi radi, že na palube môžeme privítať Mitsubishi Motors ako prvého veľkého dodávateľa elektromobilov, ktorý nám bude nápomocný pri programe testovania elektromobilov v Singapure. Tento testovací program je vynikajúcim príkladom stelesnenia Singapuru ako živého laboratória pre výrobcov automobilov, dodávateľov nabíjacích zariadení či pre hráčov z oblasti komponentov do elektromobilov, ktorí sa zaoberajú výskumom a vývojom ako aj kapacitou takýchto vývojových aktivít v Singapure. Vidíme príležitosti v oblastiach ako sú systémy riadenia batérií, výkonová elektronika a systémy elektrického pohonu. Jednotlivé spoločnosti tak môžu prispieť k Singapurskému elektronickému centru s cieľom vytvoriť nové možnosti.“
 
Prezident Mitsubishi Motors, p. Osamu Masuko dodal: Spoločnosť MMC je hrdá na to, že je súčasťou testovacieho programu v Singapure. Pevne veríme, že Singapur je ideálnym trhom pre vozidlá na elektrický pohon. Vďaka spolupráci so Singapurskou vládou a spoločnosťou Cycle & Carriage Automotive by sme chceli vyhodnotiť výkonnosť nášho elektromobilu Mitsubishi i-MiEV v Singapurských podmienkach a zároveň ukázať výhody využívania elektromobilu občanom Singapuru.“
 
Spoločnosť MMC v súčasnosti predáva elektromobil Mitsubishi i-MiEV v Japonsku, Hong Kongu a Austrálii. Okrem toho sa MMC angažuje v iniciatívach smerujúcich k popularizácii vozidiel na elektrický pohon v spolupráci s rôznymi vládami po celom svete okrem iných aj vládou Monackého kniežactva, Islandu či Dánska.
 

Prečítajte si aj

Back to top button