Cestná doprava

Zvýšená hladina hluku v úseku D2

Zvýšená hladina hluku v úseku D2. Zvýšená hladina hluku v úseku diaľnice D2 od Mosta Lanfranconi po tunel Sitina v Bratislave, na ktorú obyvatelia dlhodobo upozorňujú, nie je spôsobená len diaľničnou dopravou.

Lokalita je nadmerne zaťažená aj hlukom z komunikácií v správe hlavného mesta. Uviedla to hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková. Doterajšie výzvy na spoločné riešenie s magistrátom však boli podľa nej neúspešné, NDS plánuje aspoň čiastočné riešenie. NDS sa odvoláva na hlukové štúdie či štúdie realizovateľnosti protihlukových opatrení s analýzou hlukovej záťaže. Z ich výsledkov vyplýva, že zvýšený hluk nespôsobuje len doprava vedená po D2, ale aj po paralelných mestských komunikáciách.

„Lokalita je nadmerne zaťažená hlukom z pozemnej dopravy po komunikáciách. Tie sú v správe tak NDS, ako aj magistrátu,“ skonštatovala Žgravčáková. Z výsledkov štúdií tiež vyplýva, že navrhované protihlukové opatrenia nebudú dostatočne účinné, pokiaľ sa budú realizovať len na komunikáciách v správe NDS. Prípadné konečné protihlukové opatrenia by mali preto podľa NDS vychádzať z komplexného posúdenia. A v prípade ich realizácie by malo ísť o spoločnú investíciu spoločnosti a hlavného mesta. Pritom práve chýbajúcej protihlukovej bariéry sa obyvatelia dožadujú.

Zvýšená hladina hluku v úseku D2

NDS podľa vlastných vyjadrení už bratislavský magistrát na spoločné riešenie danej problematiky viackrát vyzývala. Avšak ako tvrdí, neúspešne, respektíve bez odpovede. Požiadať mala aj o odstúpenie podnetu týkajúceho sa hluku na vybavenie príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, pod ktorého pôsobnosť magistrát spadá. Snahou bolo zabezpečiť spoluprácu všetkých zúčastnených strán.
„Na základe dlhodobo pretrvávajúcej problematickej komunikácie s magistrátom sa prijali závery, že NDS zváži realizáciu protihlukových opatrení na komunikáciách, ktoré má v správe,“ poznamenala Žgravčáková.

V zmysle usmernenia Ministerstva dopravy (MD) SR, akcionára NDS, začne diaľničná spoločnosť s prípravou čiastočného variantu. Týkať sa má len úsekov vo vlastníctve a správe NDS, cieľom je aspoň čiastočne zlepšiť nevyhovujúci stav v dotknutom území. Miestne zastupiteľstvo Starého Mesta na februárovom zasadnutí schválilo výzvu smerujúcu na predstavenstvo NDS a rezort dopravy, aby bezodkladne a účinne riešili hlučnosť D2 v predmetnom úseku.

Výzvou chce mestská časť pomôcť obyvateľom pri riešení situácie. Témou sa chcú zaoberať aj miestne komisie. Rezort dopravy sa nazdáva, že je v danej lokalite viacero zdrojov hlukovej záťaže. Ide podľa neho o kumulovanú hlukovú záťaž, ktorú je potrebné riešiť komplexne v spolupráci NDS ako vlastníka diaľnice D2 a magistrátu ako vlastníka a správcu ďalších komunikácií v lokalite.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button