Cestná doprava

Zmena tarifného systému Arriva Nitra prinesie výhody cestujúcim s čipovou kartou

Spoločnosť Arriva Nitra pripravila pre cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave v Nitrianskom kraji od začiatku tohto roka zmenu tarifného systému. Tá prináša výhody pri cestovaní s použitím čipovej karty.

„Výmena čipových kariet je realizovaná postupne od začiatku tohto roka. Autobusy spoločnosti Arriva Nitra budú po zmene tarifného systému označené informáciou o akceptácii nových čipových kariet, ako aj virtuálnej dopravnej karty v mobilnom telefóne,“ povedal Silvester Zemes, generálny riaditeľ spoločnosti.

Výmena a vydávanie nového typu čipových kariet umožní cestujúcim využívať jednu čipovú kartu na všetkých linkách spoločností Arriva na Slovensku, ako aj na linkách iných dopravcov zapojených do slovenského dopravného pasu. Nové čipové karty si môžu cestujúci objednať online, umožňujú im dobiť si kredit alebo predĺžiť platnosť prostredníctvom e-shopu.

Dopravná aplikácia bude k dispozícii aj na ISIC kartách. Zmena tarifného systému prinesie cestujúcim so smartfónom s operačným systémom Android možnosť úhrady cestovného mobilným telefónom prostredníctvom virtuálnej dopravnej karty.

O nový typ čipovej karty môžu cestujúci požiadať do konca februára za zvýhodnených podmienok. Od marca budú ceny za čipové karty štandardne spoplatnené. Platnosť plastovej dopravnej čipovej karty je päť rokov bez ďalších poplatkov. Výhodou virtuálnej karty je okrem iného jej neobmedzená platnosť.

V súvislosti so zmenou dopravcu zabezpečujúceho mestskú hromadnú dopravu v Nitre prichádza k zmene akceptácie čipových dopravných kariet. Pre všetkých cestujúcich, ktorí sú držiteľmi čipových kariet vydaných spoločnosťou Arriva Nitra, je na základe záujmu plynulého prechodu dopravcov umožnené využitie vydaných predplatných lístkov do konca roka až do ich plánovaného konca platnosti. Znamená to, že držitelia mesačných, štvrťročných a polročných lístkov ich môžu používať aj po zmene dopravcu.

Ak majú cestujúci na čipovej karte kredit, môžu ho po zmene dopravcu využiť na prímestských linkách až do ukončenia obmeny zariadení v autobusoch. Všetkým cestujúcim, ktorí neprejazdili svoje kredity, budú prostriedky vrátené v hotovosti v zákazníckom centre Arrivy, pričom výška zostávajúceho kreditu je na kartách garantovaná do uplynutia 12 mesiacov po skončení sa platnosti karty.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button