Cestná doprava

Začiatkom decembra sa začnú stavať a obnovovať miestne komunikácie v BB

Mesto pod Urpínom vybralo zhotoviteľa a ukončilo proces verejného obstarávania pomocou verejnej súťaže na projekt Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Banská Bystrica.

TASR informovala hovorkyňa primátora Monika Pastuchová. “Primátor Ivan Saktor následne dňa 29. novembra podpísal zmluvu o dielo na uskutočnenie prác s úspešným uchádzačom, spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., Košice,“ pokračovala hovorkyňa. Práce sa začnú realizovať začiatkom decembra a pokračovať majú v jarných mesiacoch. Ukončiť by sa mali v druhej polovici roka 2011.

Predpokladaná hodnota zákazky pri príprave projektu bola stanovená a schválená uznesením mestského zastupiteľstva 2. marca na sumu 10.366.615 eur. V prvom kole súťaže bola ako najvýhodnejšia vyhodnotená ponuka vo výške 9.042.536 eur, pričom v ďalšom kole verejného obstarávania vzišla z elektronickej aukcie konanej 25. októbra cena 7.979.000 eur. „Čím došlo k celkovej úspore vo výške 23 percent oproti pôvodnej predpokladanej cene,“ dodala Pastuchová.

Uvedený projekt umožní podľa jej slov preklenúť dlhodobý deficit v oblasti obnovy miestnych komunikácií a v relatívne krátkom čase zabezpečí značný rozsah obnovy cestnej siete bez vysokého jednorazového zaťaženia mestského rozpočtu.
 

Prečítajte si aj

Back to top button