Cestná doprava

Začala sa výstavba obchvatu Hornej Štubne cesty R3

Slávnostným poklopaním základného kameňa sa začala výstavba obchvatu Hornej Štubne v okrese Turčianske Teplice, ako súčasť severojužného ťahu rýchlostnej komunikácie R3.

Stavba sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny a vyrieši nepriaznivú dopravnú situáciu v obci Horná Štubňa. Náklady predstavujú 585.750.000 Sk (19.443.337,98 eura) bez DPH. Zhotoviteľom stavby je Združenie R3 Horná Štubňa Skanska – Strabag. Vedúcim členom združenia je Skanska BS, a. s., Prievidza. Obchvat bude mať 4321 metrov a vyžiada si vybudovanie šiestich mostných objektov a dve mimoúrovňové križovatky. Zmluvné ukončenie stavby je plánované na november 2011 a následné vegetačné úpravy potrvajú do septembra 2013. Trasa komunikácie sa z veľkej časti nachádza v komunikačnom koridore železničnej trate, čím sa minimalizuje prípadné negatívne zasahovanie do okolia stavby a životného prostredia, konštatoval splnomocnenec vlády SR pre urýchlenie výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry Igor Choma. Stavba je plne financovaná zo štátneho rozpočtu a podľa neho nie je príliš náročná. Preto predpokladá, že ju stavbári odovzdajú motoristom do užívania v predstihu. Mimoriadny význam obchvatu pre rozvoj regiónu Turca vyzdvihol v príhovore predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. Podľa neho položením základného kameňa sa definitívne skončili diskusie o trase R3. Spokojnosť vyjadril aj zástupca starostu obce Prokop Stodolica. O obchvate Hornej Štubne, cez ktorú vedie veľmi úzka cesta, sa začalo uvažovať už pred 35 rokmi. Obyvatelia teraz dostali zvlášť cenný predvianočný darček, zdôraznil Stodolica.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button