Cestná doprava

Začala sa výstavba diaľničného úseku pod Spišským hradom

Advertisement

Výstavbu nového viac ako trojkilometrového diaľničného úseku D1 Studenec – Beharovce odštartovali dnpod Spišským hradom. Stavbu chcú odovzdať do predčasného používania koncom mája budúceho roka. Je súčasťou diaľničného ťahu Bratislava – Košice. Nadväzuje na úsek Jablonov – Studenec a končí sa v križovatke Beharovce pred tunelom Branisko.

Generálny riaditeľ dodávateľských Inžinierskych stavieb Košice Jaroslav Jarábek počas dnešného poklepania základného kameňa zdôraznil, že nový úsek po vybudovaní preberie podstatnú časť najmä tranzitnej nákladnej dopravy z cesty I/18. Nahradí prejazd historickým stromoradím, ktoré sa napriek svojej malebnosti stalo známe skôr vysokým počtom vážnych dopravných nehôd. Dodal, že nejde o obzvlášť komplikovanú stavbu. "Za štrnásť mesiacov by sme tu mali stáť opäť s tým, že tento úsek uvedieme do prevádzky. Nie je zvlášť náročný, takže predpokladám, že dodávateľ sa s ním vysporiada bez problémov," konštatoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Igor Choma. Zdôraznil, že zhruba o dva týždne sa rozbehne ďalší úsek Jablonov – Studenec. Tento úsek je posledným na D1, ktoré bude stavať NDS okrem PPP projektov. Na otázku, kedy bude dokončená diaľnica medzi Ivachnovou a Prešovom Choma odpovedal, že "v súlade s prísľubom do roku 2010 za predpokladu, že sa podarí v máji podpísať koncesnú zmluvu aj na D1, ale okrem tunelových úsekov, ktoré sú mimoriadne technicky náročné. Podľa môjho názoru bude úsek Ivachnová – Prešov sprejazdnený v plnom profile – okrem tunelovej rúry Braniska – v roku 2012". Úsek Jánovce – Jablonov, ktorý je súčasťou PPP projektu, by sa mal začať stavať v priebehu mája, ak sa podpíše koncesná zmluva. V súvislosti s tunelom Branisko Choma uviedol, že je v procese prípravy projektovej dokumentácie pre druhú rúru. "Je spracovaná technická štúdia, robilo sa posudzovanie, či ideme úplne novou tunelovou rúrou alebo využijeme vybudovanú únikovú štôlňu. Akonáhle budeme mať posledné vyjadrenia predovšetkým od hasičov, policajtov a ministerstva dopravy, pristupujeme k dokumentácii pre stavebné povolenie, ktoré by mohlo byť vydané už v roku 2011". Trasovanie diaľničného úseku Studenec – Beharovce zohľadňuje charakter exponovaného územia pod Spišským hradom, ktoré nebude narušené. Náklady na výstavbu predstavujú 24 miliónov eur bez DPH (602,52 milióna Sk). Na ich krytí sa okrem štátneho rozpočtu a zdrojov objednávateľa bude spolupodieľať kohézny fond Európskej únie.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button