Cestná doprava

Výstavba južného obchvatu mesta Vranov n/T sa začne najskôr v roku 2014

Výstavba južného obchvatu mesta Vranov nad Topľou by sa mohla začať realizovať najskôr v roku 2014.

Pre TASR to dnes potvrdil minister dopravy SR Ján Figeľ, ktorý zároveň dodal, že investícia nadväzujúca na cestu prvej triedy číslo 18 si vyžiada podľa predbežných odhadov 92 až 150 miliónov eur.
      
„Jednak tým, že Vranov nad Topľou je zaťažený dopravou a aj environmentálne záťaže tohto regiónu sú závažné, tak plánovanie južného obchvatu na ceste prvej triedy číslo 18 je dnes alternatívne rozpracované v troch podobách,“ vysvetlil Figeľ.
      
Podľa jeho slov je projekt v súčasnosti posudzovaný z hľadiska dopadov na životné prostredie. Ako dodal, v prípade, ak bude k dispozícii dostatočný objem investičných nárokov pre tento projektový zámer z verejných zdrojov, tak v roku 2014 by mohlo dôjsť k začatiu stavebných prác a v roku 2016 k následnému ukončeniu výstavby.
      
Figeľ na margo dopravnej infraštruktúry mesta Vranov konštatoval, že v súvislosti s jej problémami si vyžaduje postupnú revitalizáciu. „Niektoré problémy sú aktuálne a akútne, niektoré sú staršieho dáta. Za také považujem samotný stav ciest, ktoré si vyžadujú obnovu a opravy, ale aj investičné zámery z hľadiska preložiek alebo výstavby nových ciest,“ poznamenal. Podľa jeho slov to teda nie je len téma južného obchvatu, ale aj spriepustnenia či zrýchlenia križovatiek a napojenia regiónu na rýchlejšie celoslovenské trasy.
      
Ako TASR informovala prednostka vranovského magistrátu Eva Pčolinská, jedným z kritických miest v rámci dopravnej infraštruktúry mesta, ktorý si vyžaduje revitalizáciu, je svetelná križovatka pri vstupe do Vranova v smere z Prešova. Samospráva bude podľa nej rokovať so Slovenskou správou ciest, aby sa problém zahustenej dopravy na tomto úseku v ranných a popoludňajších hodinách vyriešil do budúcna výstavbou okružnej križovatky.
      
Konkrétnejšie termíny pre budovanie či revitalizáciu dopravnej siete na území Slovenska by mohli byť podľa Figeľa známe o niekoľko mesiacov. „Na apríl tohto roka pripravujeme ako rezort celkový plán výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy na obdobie rokov 2011 až 2014. V ňom budú odpovede aj časového aj finančného charakteru z hľadiska rozsahu a intenzity výstavby,“ uzavrel minister dopravy.
 

Prečítajte si aj

Back to top button