Cestná doprava

V Bratislave zmodernizujú trolejbusové trate

V Bratislave zmodernizujú trolejbusové trate. Nevyhnutná je výmena troleja a taktiež modernizácia sústavy trolejových križovatiek.

V Bratislave zmodernizujú trolejbusové trate v úsekoch Záhradnícka – Karadžičova a Miletičova – Jelačičova – Žellova. Hlavné mesto podpísalo v uplynulých dňoch zmluvy dokopy za vyše jeden milión eur s firmou ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, ktoré zverejnili v centrálnom registri zmlúv.
V prípade trolejbusovej trate Záhradnícka – Karadžičova podpísal magistrát zmluvu za 768 755 eur s DPH. Zámerom prác je zefektívniť prevádzku trolejbusov.

„Čiže dôjde k zrýchleniu, zvýšeniu spoľahlivosti, bezpečnosti a operatívnosti a k vytvoreniu podmienok na prevádzku veľkokapacitných trolejbusov,“ spresnila samospráva. Nevyhnutá ja preto modernizácia a výmena trolejového vedenia. Projekt sa týka ulíc Záhradnícka, Karadžičova a Páričkova. Predpokladá sa dĺžka stavby 1,3 kilometra obojsmerne.

V Bratislave zmodernizujú trolejbusové trate

Modernizácia trolejbusovej trate v úseku Miletičova – Jelačičova – Žellova za 374 885 eur s DPH má taktiež zefektívniť prevádzku trolejbusov. „Čiže sa znížia nároky na údržbu a zvýši sa bezpečnosť, plynulosť a kvalita trolejbusovej dopravy v tejto lokalite,“ píše sa v dokumentácii. Vytvoria sa aj podmienky na prevádzku veľkokapacitných trolejbusov.

Nevyhnutnosťou je výmena troleja a taktiež modernizácia sústavy trolejových križovatiek na ulici Miletičova – výjazd z ulice Žellova a vjazd do ulice Jelačičova. Keďže Dopravný podnik Bratislava plánuje využívať veľkokapacitné 24-metrové trolejbusy, potrebuje pre operatívne zabezpečenie prípadných odklonov vybudovať bezpečný výjazd najmä trolejbusov z obratiska na Žellovej ulici v mieste napojenia na ulicu Miletičova.

Obnovená trať teda povedie cez Miletičovu, Žellovu, Kupeckého, Jelačičovu. Predpoklad dĺžky stavby je 0,5 kilometra obojsmerne. Projekty budú spolufinancované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button