Cestná doprava

Upozornenie NDS o nadrozmernom odpade

Upozornenie NDS o nadrozmernom odpade. NDS upozorňuje, že nadrozmerný odpad zo záhrady nepatrí na diaľničné odpočívadlo.

Nadrozmerný odpad z domácností, chalúp či zo záhrady nepatrí na diaľničné odpočívadlo. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Zároveň prosí motoristov, aby rešpektovali účelovosť kontajnerov na odpočívadlách. A využívali ich vyslovene na odpad, ktorý vznikol počas cestovania alebo počas oddychu na odpočívadle. Navážanie takéhoto odpadu podľa diaľničiarov spôsobuje diskomfort ostatných motoristov a v niektorých prípadoch vytvára čierne skládky.

NDS poukázala na to, že letné mesiace sú aj časom zvýšeného tranzitu. Počas dovolenkovej sezóny na diaľničné odpočívadlá zavítajú aj motoristi. Tí po zvyšok roka bežne služby odpočívadiel nevyužívajú alebo ich využívajú len sporadicky. Takisto je vyššia návštevnosť zo zahraničia.

Upozornenie NDS o nadrozmernom odpade

Diaľničiari preto apelujú na motoristov, aby na odpočívadlách nevyhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí. Znemožňujú tak totiž odhodenie bežného spotrebného odpadu, keďže nadrozmerný odpad kontajner veľmi rýchlo naplní. Medzi najčastejšie typy odpadu, ktorý na odpočívadle nemá čo robiť, sa podľa NDS zaraďuje komunálny, ktorého je veľké množstvo, napríklad z veľkého upratovania na chalupe, stavebný, objemný odpad ako skrine a stoličky, priemyselný, textilný odpad, pneumatiky, kartóny a papierové obaly a spotrebiče.

Komunálny odpad patrí do veľkých čiernych kontajnerov na diaľničných odpočívadlách. NDS pritom zdôraznila, že podľa zákona komunálny odpad nezahŕňa smeti z výroby, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybárstva, zo septikov, kanalizačnej siete, čistiarní a ani vozidlá, stavebný odpad či odpad z demolácií. Ďalej upozornila, že ak motorista odloží odpad vedľa nádoby, dopúšťa sa porušenia zákona, legislatíva to totiž vníma ako zakladanie čiernej skládky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button