Cestná doprava

ÚHP zverejnil hodnotenie výhodnosti druhej etapy prešovského obchvatu

Druhá etapa rýchlostnej cesty R4 – severného obchvatu Prešova je prínosná, hoci Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nevybrala najlepšiu možnosť.

Investícia do štvorpruhovej druhej etapy severného obchvatu Prešova za 281 miliónov eur je spoločensky návratná. Ešte efektívnejšia by bola podľa študie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) výstavba v polovičnom profile. Pre nedostatky v analýze je však porovnávanie alternatív nespoľahlivé. Tvrdí to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý svoje stanovisko zverejnil v pondelok na sociálnej sieti.

ÚHP hodnotil celý severný obchvat R4 už v roku 2017, keď NDS plánovala druhú etapu v polovičnom profile. V roku 2019 rezort dopravy získal od vlády poverenie na výstavbu štyroch pruhov.

„Rozhodlo sa na základe neverejnej analýzy bez hodnotenia ÚHP, pri ktorej sa neskôr ukázalo, že obsahovala vážne technické a metodické chyby. V aktuálnej štúdii NDS väčšinu chýb odstránila. Napriek tomu analýzy štyroch zo šiestich variantov investície obsahujú nedostatky, ktoré znemožňujú spoľahlivé hodnotenie. NDS preferuje severný obchvat v plnom profile, hoci existujú aj varianty s vyšším pomerom prínosov a nákladov. Podľa štúdie NDS je návratnejší polovičný profil,“ tvrdí ÚHP.

Štúdia posúdila aj teoretickú možnosť výstavby východného obchvatu, ktorý aj po zohľadnení neskoršieho spustenia o šesť až desať rokov vychádza návratnejšie. „Výber variantu dostavby NDS zdôvodňuje pripravenosťou projektu. ÚHP v tejto súvislosti upozorňuje, že investícia zatiaľ nemá stavebné povolenie. Predstavuje to riziko pre vyhlásenie verejného obstarávania. Odporúčame, aby rezort dopravy predložil vláde SR na schválenie materiál, ktorý by zohľadňoval opravy v projekte oproti chybným podkladom z roku 2019,“ uvádza ÚHP.

V prípade rozhodnutia pokračovať vo výstavbe severného obchvatu v plnom profile je podľa hodnotenia ÚHP možné stavebné náklady znížiť o 18 miliónov eur. Projekt R4 Prešov, severný obchvat, druhá etapa je pokračovaním prvej etapy, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Jej zhotoviteľom je Váhostav-SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142.876.816 eur.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button