Cestná doprava

Trstené pri Hornáde a severomaďarskú obec Kéked spojí nová cesta

Advertisement

Slovenskú obec Trstené pri Hornáde v okrese Košice – okolie a severomaďarskú obec Kéked spojí do leta nová komunikácia.

Výstavba takmer sedemkilometrového úseku cesty sa realizuje prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, jej ukončenie je naplánované na jún tohto roka.
      
Projekt rieši rekonštrukciu cesty III triedy v úseku Žďaňa – Trstené pri Hornáde – štátna hranica v smere na Kéked. Stavebné úpravy cesty vyriešia nevyhovujúci stav konštrukcie vozovky. Časté poruchy krytu boli zapríčinené najmä degradáciou povrchu vplyvom počasia a času.
      
„Našim cieľom je vytvoriť kvalitnú spojnicu medzi obcami a partnerskými župami, pretože cestná infraštruktúra je jedným z pilierov rozvoja ekonomiky. Nová cesta zlepší kvalitu a bezpečnosť premávky, ale aj medzinárodnú a cezhraničnú dostupnosť. Môže zlepšiť životné a pracovné podmienky, zamestnanosť, poskytnúť priestor pre spoluprácu v cestovnom ruchu a kultúre. Nová cesta skráti čas jazdy napríklad z mesta a do mesta Sárospatak, obyvateľom maďarských obcí zasa do Košíc. Obojstranne pocítia miestni obyvatelia lepšiu dostupnosť,” zdôraznil predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa.
      
Výstavba cesty sa realizuje prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Celkový rozpočet projektu je 2,09 milióna eur, Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) prispel na realizáciu čiastkou 1,73 milióna eur. Vedúcim partnerom projektu je Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF), cezhraničným partnerom Košický samosprávny kraj. Predpokladané ukončenie projektu je jún tohto roku.
      
„V rámci slovenskej časti projektu zrekonštruujeme približne päťkilometrový úsek cesty začínajúcej v obci Ždaňa a končiacej na slovensko – maďarskej hranici za obcou Trstené pri Hornáde,“ uviedol Miroslav Reiff zo spoločnosti Skanska SK, ktorá je zhotoviteľom projektu.  Na uvedený úsek cesty sa napojí 1,7 kilometrový úsek cestného prepojenia na maďarskej strane od štátnej hranice po obec Kéked. Počas prác bude na nevyhnutných úsekoch premávka riadená svetelnou signalizáciou a zvislým dopravným značením.
      
Obec Kéked leží dva kilometre od slovenských hraníc. Cestujúci prichádzajúci od Košíc museli doteraz pri ich návšteve absolvovať 30 kilometrov dlhú obchádzku. Nová cesta skráti čas jazdy zo Slovenska aj do mesta Sárospatak. Obyvatelia prihraničného regiónu získajú rýchlejšie spojenie aj na medzinárodné letisko, vlakový a autobusový uzol v Košiciach, dostupnejšie budú aj stredné a vysoké školy.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button