Cestná doprava

Súťaž na prímestskú autobusovú dopravu v BSK má zvýšiť jej kvalitu

Regionálna autobusová doprava v Bratislavskom kraji má byť lepšia a komfortnejšia. Samosprávny kraj si zvýšenie kvality sľubuje od nastavenia podmienok s autobusovým dopravcom, ktorého vygeneruje verejná súťaž.
      
Víťaz tendra bude zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji od novembra 2021. Predpokladaná hodnota zákazy na obdobie 10 rokov je vo výške 388 692 228,53 eura bez DPH.
      
„Nový dopravca bude musieť splniť technické a prevádzkové štandardy, ktoré prinesú zákazníkom vyššiu kvalitu cestovania. Všetky autobusy budú klimatizované, nízkopodlažné a s bezplatným pripojením na internet cez WiFi sieť. Informácie o trase linky budú zobrazované na digitálnych displejoch umiestnených zvonka aj zvnútra vozidla a stanovuje sa aj maximálny vek vozidiel. Pribudne hlásenie pre nevidiacich, modernejší informačný systém poskytujúci vyšší rozsah informácií o trase a prestupoch na linke, ale napríklad aj USB nabíjačky na mobilné telefóny. Priemerný vek vozového parku nebude môcť byť vyšší ako deväť rokov,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Zmenou postupne prejdú aj autobusové zastávky, ktoré majú byť označené jednotným označníkom. „Nový a prehľadnejší vizuál dostanú aj cestovné poriadky, ktoré budú identické s cestovnými poriadkami MHD v Bratislave,“ uviedol Peter Války, riaditeľ odboru dopravnej integrácie v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID). Zlepšiť sa má aj nadväznosť spojov v rámci Integrovaného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK), pričom po novom má dôjsť aj k previazaniu niektorých autobusových liniek medzi sebou. „Presnosť dopravy a nadväznosti spojov bude počas celého dňa sledovať a vyhodnocovať centrálny dispečing IDS BK, ktorý bude môcť okrem iného aj pozdržať odchod autobusu v prípade, ak by malo prísť k strate nadväznosti,“ dodal Války.
      
V kontrakte s budúcim zabezpečovateľom regionálnej autobusovej dopravy sa majú posilniť právomoci BSK, vrátane efektívnejšej kontroly vynaložených finančných prostriedkov. Záujemcovia sa podľa oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) môžu prihlásiť do 22. júna 2020. Vyhlásenie súťaže s výrazným predstihom, umožňujúcim čas na prípravu splnenia podmienok tendra, má zabezpečiť prihlásenie sa čo najväčšieho počtu uchádzačov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button