Cestná doprava

Štúdiu uskutočniteľnosti mýtneho systému prerokovala NDS aj s autodopravcami

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v rámci prípravy projektu elektronického výberu mýta prerokovala s odbornou verejnosťou štúdiu uskutočniteľnosti. Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia a Únie autodopravcov Slovenska, rovnako tak Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) a Výskumný ústav dopravný. Informovala o tom vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.
      
Priblížila, že NDS so všetkými zúčastnenými prerokovala štúdiou posudzované alternatívy technologického riešenia, spôsoby zabezpečenia zákazníckych služieb, možnosti poskytovania služieb logistiky a prevádzky palubných jednotiek a dodávku infraštruktúry. Debata bola podľa diaľničiarov konštruktívna, pričom zástupcov autodopravcov zaujímalo predovšetkým fungovanie mýtneho úradu a vzťah medzi mýtnym úradom a NDS. „Mýtny úrad bude mať kompetencie v rámci fakturácie, bude to fakturačná entita štátu,“ ozrejmil na stretnutí riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Jaroslav Ivanco.
      
Nový mýtny systém by mal byť podľa diaľničiarov flexibilnejší a ekonomickejší. Mal by tiež prinášať viac zdrojov na údržbu spoplatnenej siete. Verejné obstarávanie na dodanie prvej časti systému plánuje NDS vyhlásiť počas tohtoročnej jesene. Systém elektronického výberu mýta by mal vlastniť aj prevádzkovať štát sám. „Okrem výraznej úspory nákladov prinesie aj kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom,“ zdôraznila Žgravčáková. Štúdia uskutočniteľnosti sa zaoberá návrhom parametrov nového mýtneho systému v časovom horizonte nasledujúcich desiatich rokov, pričom základná doba prevádzkovania systému bola stanovená na päť rokov s možnosťou voliteľného predĺženia doby prevádzkovania o ďalších 60 mesiacov.
      
Na konci roka 2022 sa skončí súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta. Je preto nevyhnutné zabezpečiť výber mýta v nasledujúcom období. „Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu elektronického výberu mýta formou výkonového spoplatnenia všeobecného užívania cestnej infraštruktúry vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony ako podstatnej zložky výnosov našej spoločnosti na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest,“ skonštatovala Žgravčáková.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button