Cestná doprava

Štát pri výstavbe diaľničného obchvatu D4 a jeho napojeniu na D1 hrubo zanedbal svoje povinnosti

„Štát – zastúpený v tomto prípade ministerstvom dopravy a výstavby – si od roku 2016 hrubo zanedbáva svoje povinnosti. Od roku 2016, totižto, vie, že ak sa má po dostavbe diaľničného obchvatu D4 (a rýchlostnej komunikácie R7) tento obchovat napojiť na diaľnicu D1 v bode Ivanka – Sever, tak na to musí prejsť trojkilometrový úsek diaľnice D1 kompletnou prestavbou,“ povedal na úvod tlačovej konferencie strany ZA ĽUDÍ jej podpredseda a predseda bratislavskej organizácie Michal Luciak.

„V dôsledku toho nebude diaľničný obchvat Bratislavy použiteľný v jeho zamýšľanej podobe najmenej najbližšie tri roky, zato ľudia budú zaň každý rok platiť takmer 53 mil. eur!, hoci pôvodný účel najväčšej infraštruktúrnej stavby za posledné desaťročia nebude ešte niekoľko rokov naplnený.“

Krátko po zostavení súčasnej vlády bola v máji v roku 2016 ministrom dopravy a výstavby podpísaná koncesná zmluva na výstavbu diaľničného obchvatu okolo Bratislavy (D4) a rýchlostnej cesty zo Šamorína do Bratislavy (R7) za 1,9 mld. eur. Štát sa zaviazal, že do plánovaného ukončenia výstavby v apríli 2020 stavebne upraví úsek D1, v dĺžke tri kilometre, na napojenie na diaľničnú križovatku Ivanka – Sever na nový obchvat D4.

Táto stavba, s niekoľkými mostami, vrátane rozšírenia D1 si vyžadovala získať povolenia k výstavbe, projekčné práce, prejsť procesom verejného obstarávania na inžiniersku a realizačnú činnosť a samotnú realizáciu. V januári 2020 však s výstavbou ani nezačal; Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vo svojich vlastných dokumentoch uvádza, že v čase plánovaného odovzdania obchvatu D4 v januári 2021 nebude stavebne pripravená ani jedna vetva napojenia na D1 v mieste križovatky Ivanka – Sever!

„NDS počíta s dočasným napojením D4 na D1 najskôr v priebehu roku 2022; ani omeškanie s výstavbou obchvatu D4 o približne 9 mesiacov nestačilo štátu, aby stihol svoju časť napojenia na D4 stavebne realizovať“, upozornil Ján Buocik, poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a predseda jeho komisie dopravy.

„Zjazd z D1 na D4 v smere na bratislavské Jarovce nebude hotový skôr ako v roku 2023. A termíny uvedené v dokumentoch NDS sú, zrejme, príliš optimistické; NDS nemá povolenia k výstavbe a k dnešnému dňu ani nezačala s verejným obstarávaním na zhotoviteľa. Navyše, rozpočet NDS na rok 2020 nepočíta s realizáciou rozšírenia D1 a prípravy na napojenie na D4.“

„Situácia okolo nultého obchvatu D4 a jeho napojenia na súčasnú diaľnicu D1 je ukážka zanedbaných povinností a nekompetentného riadenia dopravných stavieb na Slovensku“, uviedol Peter Sádovský, garant programu strany ZA ĽUDÍ pre oblasť dopravy. 

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close