Cestná doprava

Slovensku chýba väčšie zameranie na udržateľnosť, myslí si Inštitút verejnej dopravy

Dopravu a mobilitu ľudí na Slovensku je potrebné začať formovať do udržateľnej formy. Opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa očakáva od novej vlády predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský. Poukázal na to, že je nevyhnutné zastaviť negatívny trend motorizácie, znehodnocovania územia, ale aj na úbytok verejnej zelene a klimatické dôsledky.

Podotkol tiež, že v SR chýba zákon o udržateľnej doprave, o podpore zelenej dopravy. Ten by podľa Modranského dal aj starostom a primátorom návod, ale aj podporu na boj s autami a usporiadanie dopravných druhov podľa priorít. Doprava by sa podľa toho mala nastaviť na udržateľnú úroveň vzhľadom na bezpečnosť premávky, ochranu zdrojov a kvalitu života.

Zároveň si myslí, že organizačná štruktúra na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR je neefektívna. „Sekcia dráh funguje úplne konzervatívnym režimom oddelene od sekcie cestnej dopravy. Starostlivosť o peších ako základných a najekologickejších účastníkov cestnej premávky prakticky na ministerstve neexistuje (rieši to alternatívne ministerstvo vnútra len cez legislatívu k premávke, čo je nedostatočné),“ priblížil.

Ako dodal, vyššie územné celky si vedia poradiť s regionálnou dopravou, ale štát by sa na tejto službe mal podieľať rovnako. Podľa jeho názoru by mal štát stanoviť určité štandardy kvality pre verejnú dopravu podľa druhu a vytvoriť podmienky na dosiahnutie týchto cieľov.

Medzi dlhodobé priority, ktoré by podľa predsedu inštitútu mala presadzovať nová vláda, patrí preskupenie investícií z cestnej infraštruktúry na budovanie technického zázemia na služby vo verejnej doprave, a najmä na budovanie prioritných koridorov pre cestujúcu verejnosť a výstavbu nových koľajových tratí. Nová vláda by podľa neho mala tiež podporiť výchovu nových absolventov pre prácu v sektore verejnej dopravy. Zároveň by mala garantovať obyvateľom stabilnú úroveň verejnej dopravy.

V krátkom čase je podľa Modranského potrebné sformovať oblastné plány udržateľnej dopravy s oporou v novej legislatíve a tlačiť na všetky úrovne samospráv pre úzku spoluprácu so zapojenými subjektmi. „Tarifné nastavenie pre mobilitu ako celok musí byť jednoznačne v prospech užívateľov verejnej dopravy. Netvrdím tým, že je potrebné nadviazať na vlaky zadarmo, ale poučiť sa aj z tohto opatrenia, že cenová výhoda priláka množstvo nových zákazníkov,“ zdôraznil.

Cestná verejná doprava sa podľa neho pohybuje okolo nuly v počte nárastu či poklesu cestujúcich. Napriek investíciám do nových autobusov a modernej techniky sú totiž pod čoraz väčším tlakom v premávke z dôvodu nárastu individuálnej dopravy.

Poukázal na nárast cestujúcich vo vlakoch v prípade Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). „V autobusovej doprave, ktorá prepraví na Slovensku v regiónoch približne 250 miliónov cestujúcich, tento nárast vôbec necítiť, pretože jej ponuka je pre ľudí v dnešnom objeme neatraktívna s ohľadom na prepravné potreby cestujúcich,“ skonštatoval Modranský s tým, že je potrebný nárast výkonov, propagácia služieb aj správne nastavenie cien cestovného. Doplnil, že okrem tarify pre verejnú dopravu musia mestá pracovať aj na cenách za parkovné.

Všetky uvedené ciele navrhuje inštitút zapracovať do programového vyhlásenia vlády. Upozornil zároveň na chodcov, pretože o túto skupinu sa „odborne a kompetenčne nestará nikto“. „Preto si pyramídu priorít treba postaviť z tohto bodu a pokračovať cez ekologickú a verejnú dopravu k zdieľanej doprave a až na konci má byť individuálna doprava,“ ozrejmil Modranský. Do programového vyhlásenia vlády by podľa neho mali ísť najmä ciele, ktoré sú reálne dosiahnuteľné a budú podložené rozpočtom štátu.

Inštitút verejnej dopravy je odborným zástancom udržateľnej mestskej mobility. Snaží sa prispievať k efektívnejšej spolupráci medzi jednotlivými subjektmi v rámci sektora verejnej dopravy a trvalo udržateľnej mobility. Zástupcami a členmi sú nielen predstavitelia samotných dopravcov, ale aj samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, právni experti a súdni znalci v tomto odbore.

Prečítajte si aj

Back to top button