Cestná doprava

Slaneckú cestu v Košiciach sa zrekonštruuje za 11,87 milióna eur

Verejné obstarávanie (VO) na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty v Košiciach je ukončené, vyhrala ho spoločnosť Doprastav.

Práce má zrealizovať za sumu 11,87 milióna eur s DPH. Zmluva o dielo s víťaznou firmou ešte nie je účinná, VO prechádza kontrolou. Informáciu potvrdilo mesto Košice.

Ponuku predložilo osem firiem. „Mesto v júli zaslalo na riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR žiadosť o vykonanie finančnej kontroly verejného obstarávania na nadlimitnú zákazku KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta,“ uviedol magistrát.

Predpokladá, že výsledky kontroly budú známe tento mesiac. Už platná zmluva s Doprastavom bude účinná vtedy, keď mesto dostane z riadiaceho orgánu kladné stanovisko o vykonaní uvedenej kontroly. Následne má zhotoviteľa do 15 dní vyzvať na prevzatie stanoviska.

Stavebné práce by sa tak mali začať začiatkom jesene, Doprastav ich musí dokončiť do 24 mesiacov. „Súčasťou stavebných prác bude aj výstavba mosta ponad Myslavský potok, prestavba a dostavba viacerých križovatiek, presun autobusových zastávok, ako aj vybudovanie cyklistického chodníka po pravej strane Slaneckej cesty v smere na Krásnu,“ dodáva magistrát.

Pripomína, že počas výstavby dôjde k viacerým dopravným obmedzeniam. Podľa mesta je Slanecká cesta najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji, denne ňou prejde približne 26.000 vozidiel. Ak by k jej rozšíreniu na štvorprúdovú cestu nedošlo, podľa spracovanej dopadovej štúdie by tam o niekoľko rokov doprava počas špičky zastala a cesta sa stala neprejazdnou.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button