Cestná doprava

Scania zverejnila výsledky hospodárenia za január – jún 2020

Dôležité fakty z článku
  • Čisté tržby sa znížili o 24 percent na 58 469 mil. SEK (77 271)
  • Prevádzkové výnosy klesli o 70 percent na 2 813 mil. SEK (9 444)
  • Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb predstavoval 1 867 mil. SEK (3 638)
  • V druhom štvrťroku 2020 došlo k zníženiu čistých tržieb o 38 percent na 25 418 mil. SEK (41 179) a prevádzkové výnosy klesli na -192 mil. SEK (5 237)

Spoločnosť Scania zverejnila výsledky hospodárenia za obdobie január až jún 2020. Výsledky okomentoval prezident a generálny riaditeľ Henrik Henriksson.

„Toto obdobie bolo silne poznačené vypuknutím Korona vírusovej pandémie a jej dôsledkami v podobe nižšieho dopytu a obmedzením výroby. Tieto aspekty negatívne ovplyvnili čisté tržby a ziskovosť. Rázne kroky spoločnosti však zmiernili negatívny dopad. V druhom štvrťroku 2020 došlo k zníženiu čistých tržieb o 38 percent na 25,4 mld. SEK a prevádzkové výnosy dosiahli záporné hodnoty -192 mil. SEK. V prvej polovici roka 2020 klesli čisté tržby na 58,5 mld. SEK a zisk na 2,8 mld. SEK, čo znamenalo prevádzkovú maržu vo výške 4,8 percenta. V prvej polovici roka 2020 sme zaznamenali pokles dodávok vozidiel o 41 percent, pričom nižší objem sa týkal v podstate všetkých regiónov.

Príjmy spoločnosti Scania zposkytovania služieb klesli počas prvej polovice roka 2020 o 5 percent na 13,5 mld. SEK. Segment finančných služieb vykázal nižšie prevádzkové výnosy vo výške 476 mil. SEK (737) kvôli vyšším rezervám na nedobytné pohľadávky, čo je odrazom finančného vplyvu Korona vírusovej krízy na našich zákazníkov. Po úplnom zastavení celosvetovej produkcie spoločnosti Scania na jar tohto roka, kedy bola celá výroba ukončená kvôli nedostatku komponentov a výpadkom v dodávateľskom a logistickom reťazci, začalo dochádzať k pozvoľnému oživeniu. Prijaté objednávky, ktoré sa nahromadili v dôsledku zastavenia výroby spôsobeného pandemickou situáciou, neboli dosiaľ spracované. Preto teraz prebieha plánovanie s cieľom kompenzovať túto výrobnú stratu zvýšením rýchlosti výroby.

Pri pohľade do budúcnosti zostáva situácia na strane dopytu neistá. Počet prijatých objednávok nových nákladných vozidiel bol ovplyvnený ekonomickým vývojom všeobecne, ktorý sa v rôznych častiach sveta líši. V Ázii je značné oživenie, rovnako ako v niektorých častiach Európy, zatiaľ čo v Latinskej Amerike je tento proces pomalší. Pandémia výrazne ovplyvnila tiež globálny trh autobusov a autokarov, najmä dopyt po autokaroch a turistických autobusoch. V segmente motorov je však dopyt silný a prijaté objednávky dokonca prevyšujú úrovne predchádzajúceho roka. Spoločnosť Scania dokázala doteraz čeliť problémom spôsobených Korona vírusovou pandémiou pomerne úspešne.

Urobili sme rýchle a rozhodné opatrenia a pri veľkom počte projektov a aktivít sme „šliapli na brzdu“, aby sme znížili náklady a zachovali hotovosť. Odhad dlhodobých dopadov tejto krízy je náročný a bude trvať dlho, než sa dopyt vráti na úroveň pred krízou. S ohľadom na túto skutočnosť a na zabezpečenie ziskovosti spoločnosti Scania do budúcnosti tak, aby mohla aj naďalej podporovať prechod smerom k udržateľnému systému dopravy, prebiehajú intenzívne a komplexné činnosti, ktorých cieľom je dlhodobo upraviť štruktúru nákladov spoločnosti Scania. Ako už bolo oznámené v priebehu štvrťroka, čelíme teraz prísnemu opatreniu v podobe zoštíhľovania organizácie približne o 5 000 zamestnancov po celom svete.“

Finančný prehľad1. polovica 20202. Q 2020
Nákladné vozidlá a autobusy, ks 20202019Zmena, %20202019Zmena, %
Prijaté objednávky34 27348 789-3013 60222 086-38
Dodané vozidlá30 43751 524-4112 25327 948-56
Čisté tržby a ziskmil. EUR*      
Čisté tržby, Scania Group, mil. SEK5 56858 46977 271-2425 41841 179-38
Prevádzkové výnosy, vozidlá a služby, mil. SEK2232 3378 707-73-3914 845
Prevádzkové výnosy, finančné služby, mil. SEK45476737-35199392-49
Prevádzkové výnosy, mil. SEK2682 8139 444-70-1925 237
Zisk pred zdanením, mil. SEK1891 9878 859-78-4584 944
Čistý zisk za obdobie, mil. SEK1181 2396 757-82-5443 721
Prevádzková marža, %4,812,2-0,812,7
Návratnosť vloženého kapitálu,14,724,8
vozidlá a služby, %

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button