Cestná doprava

Scania Transport Laboratory prechádza na nefosílne palivá

Prostredníctvom svojej vnútropodnikovej prepravnej spoločnosti demonštruje
spoločnosť Scania, ako je možné pomocou súčasných technológií dosiahnuť zníženie emisií uhlíka o viac než 95 %.

Scania Transport Laboratory v niektorých prípadoch zaisťuje vnútropodnikovú prepravu v rámci spoločnosti Scania. Vozidlový park tvorí 45 nákladných vozidiel a autobusov, z ktorých 14 sú ťahače pre diaľkovú prepravu. Od roku 2018 využíva vozidlový park len nefosílne* palivá a hybridné pohony, ktoré znižujú emisie uhlíka o viac než 95 percent.

Táto dcérska spoločnosť bola založená v roku 2008 ako rozšírenie oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti Scania v snahe získať ešte viac informácií o výzvach, ktorým jej zákazníci čelia, a tiež o možnostiach, ako je možné zvýšiť ziskovosť. V prvých piatich rokoch znížila spotrebu paliva o 20 percent a emisie uhlíka o 50 percent na prepravenú tonu.

„Ide o zavádzanie našej vízie do praxe. Nežiadame našich zákazníkov ani ostatné subjekty v odvetví, aby robili niečo, čo sami nie sme ochotní robiť,“ hovorí Ján Björklund, vedúci spoločnosti Scania Transport Laboratory.

Dcérska spoločnosť Scania Transport Laboratory každodenne prevádzkuje 14 kombinácií nákladných automobilov a prípojných vozidiel medzi výrobnými závodmi vo švédskom Södertälje a holandským Zwolle. Počas roka každý nákladný automobil najazdí približne 400 000 kilometrov, čo je asi trojnásobok toho, čo prejde nákladný automobil za rovnakú dobu v rámci prevádzky u bežného dopravcu. To znamená, že spoločnosť Scania má jedinečnú príležitosť k testovaniu a hodnoteniu kvality a výkonu vozidiel.

Dôležité totiž je, okrem školenia vodičov, tiež testovanie teórií o analýze a plánovaní tokov nákladnej dopravy ako prostriedku k odstráneniu odpadu z dopravného systému. „Jedným z kľúčových poznatkov je pre nás význam plánovania a školenie vodičov. Vidíme, že to funguje a že pomerne malé úpravy majú veľký vplyv, napríklad obmedzenie rýchlosti z 90 na 80 km/h v diaľkovej doprave znižuje spotrebu paliva o 10 percent, zatiaľ čo príslušná strata času je len 1 percento,“ hovorí Björklund.

* Nevyužívajú sa 100% nefosílne palivá, pretože mimo Švédska je nedostatok čerpacích staníc na HVO/bionaftu, čo znamená, že niektoré nákladné vozidlá musia občas natankovať bežnú motorovú naftu.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close