Cestná doprava

PSK pokračuje v oprave ciest pomocou viaczdrojového financovania

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zrealizoval v uplynulých dvoch rokoch modernizáciu dopravnej infraštruktúry na území okresov Humenné, Snina a Medzilaborce prostredníctvom viaczdrojového financovania.

Podobný model plánuje uplatniť pri obnove ďalších kritických úsekov tohto regiónu aj v nasledujúcom období. Z prostriedkov Európskej únie cez Regionálny operačný program si zaumienil PSK v rokoch 2010 a 2011 v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce zrealizovať štyri projekty v celkovej hodnote 3,8 milióna eur. V rámci dvoch projektov došlo k realizácii stavebných prác na 18 úsekoch ciest II. a III. triedy v dĺžke 34,1 kilometra.

„Zahŕňali obnovy cestného telesa, ako aj zlepšenie bezpečnostných parametrov komunikácií – modernizácia smerových stĺpikov, zvodidiel, zábradlí a dopravného značenia,“ informovala hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková. Ako dodala, výsledkom tretieho projektu je rekonštrukciu mosta na ceste II/559 v Medzilaborciach a ďalší je zameraný na stabilizáciu zosuvov pôdy. 

      
„Tento projekt na rozhraní okresov Humenné a Snina rieši kritický zosuv na ceste v úseku Nižná Jablonka, v rámci ktorého je navrhnutá aj modernizácia cesty na priľahlom úseku,“ konkretizovala Fitzeková. Zároveň dodala, že ďalšie úseky ciest plánujú rekonštruovať podobne ako v minulosti aj z programu cezhraničnej spolupráce. „V projekte Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok s celkovou hodnotou 3,2 milióna eur je Správa a údržba ciest PSK vedúcim partnerom, pričom rozpočtový náklad slovenskej časti predstavuje 1,3 milióna eur.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 14. októbra 2011 v Krakove,“ vysvetlila hovorkyňa. Ako ďalej uviedla, PSK využil pri oprave cestných telies v uplynulom období aj zdroje zo štátneho rozpočtu SR, ako aj z vlastného rezervného fondu. “Vzhľadom na havarijný stav niektorých úsekov ciest bolo nutné neodkladne riešiť financovanie týchto úsekov zo zdrojov PSK. V tomto období prebiehajú práce na stabilizácii zosuvu II/557 Malá Poľana – Medzilaborce v rozpočtovom náklade 239.000 eur,“ uzavrela Fizeková.
 

Prečítajte si aj

Back to top button