Cestná doprava

Prihraničné kraje SR, ČR a Poľska vyzývajú dobudovať dopravné prepojenie

Predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Moravskosliezskeho kraja a Sliezskeho vojvodstva podpísali v pondelok v Ostrave výzvu, ktorú adresovali ministrom dopravy SR, ČR a Poľska.

Požadujú v nej urýchlené riešenie a dobudovanie dopravného prepojenia medzi prihraničnými regiónmi. Dnes o tom informovala hovorkyňa ŽSK Zuzana Muchová. „Považujeme za alarmujúci neustály nárast tranzitnej dopravy na našich komunikáciách, ktoré sú súčasťou dopravného koridoru, na území ktorého žije takmer 6,75 milióna obyvateľov. Preto sa obraciame na príslušných ministrov, aby pri svojom rozhodovaní o výstavbe cestnej siete brali do úvahy aj jedinečnosť a strategický význam česko-poľsko-slovenského trojhraničia,“ uvádza sa vo výzve podpísanej počas medzinárodnej konferencie Investment&Business Forum podpredsedom ŽSK Jozefom Štrbom, hajtmanom Moravskosliezskeho kraja Jaroslavom Palasom a maršálkom Sliezskeho vojvodstva Bogusławom Śmigielskim.

Na území Slovenskej republiky je podľa Štrbu z pohľadu ŽSK dôležité pokračovať vo výstavbe diaľnice D3 v úseku Žilina – Strážov – Čadca – Skalité – štátna hranica medzi Slovenskou a Poľskou republikou v dĺžke 59,8 km. „Na tejto trase je úsek Hričovské Podhradie – Žilina-Strážov v dĺžke 7,53 km v užívaní, úseky Oščadnica – Čadca v dĺžke 3,44 km a Čadca – obchvat I. a II. etapa v dĺžke 1,53 km sú v užívaní v polovičnom profile a úsek Skalité – štátna hranica SR/PR v dĺžke 3,17 km je v realizácii. Výzva apeluje na realizáciu rýchlostnej cesty R5 Svrčinovec (križovatka s D3) – štátna hranica SR/ČR v dĺžke približne 2 km a urýchlenie výstavby jednotlivých úsekov diaľnice D3 a rýchlostnej cesty R5 v regióne Kysúc,“ informoval Štrba.

Moravskosliezsky kraj charakterizoval na území Českej republiky priority v dokončení medzinárodného cestného ťahu E75 Český Těšín – Mosty u Jablunkova, štátna hranica ČR/SR – realizáciou preložky cesty I/68 a I/11 Třanovice (napojenie na R48) – Bystřice, v dokončení ťahu E462 v úseku Bělotín – Český Tešín, s napojením na S1 v Poľsku realizáciou úseku R48 Bělotín – Frýdek-Místek (vrátane obchvatu) a v dokončení stavby D47 Bohumín – štátna hranica SR/PR, v nadväznosti na diaľnicu A1, uviedla Muchová. Sliezske vojvodstvo vyzvalo na pokračovanie výstavby diaľnice A1 cez svoje územie a urýchlenie realizácie úseku uzol Rząsawa, hranica vojvodstva s cieľom vytvorenia riadneho spojenia v smere uzla s diaľnicou A1 (uzol Stryków) a úseku od Rząsawy na juh do Pyrzowic.

Ďalej žiada urýchlenie prác k dosiahnutiu plných parametrov dvojprúdovej rýchlostnej komunikácie S1 od Medzinárodného letiska Katowice v Pyrzowiciach ku hranici PL/ČR (Cieszyn), dokončenie projektového procesu a začatia realizácie trasy na úseku Mysłowice (Kosztowy) – Bielsko-Biała a urýchlenie prípravných prác pre úsek Letisko – Podwarpie. Ďalej Sliezske vojvodstvo žiada pokračovanie výstavby rýchlostnej komunikácie S69 od rýchlostnej komunikácie S1 v Bielsku-Biała cez Żywiec do Zwardonia v dĺžke 51,6 km, vrátanie urýchlenia výstavby obchvatu Węgierskiej Górki a zabezpečenie realizácie výstavby úseku Bielsko-Biała (uzol Mikuszowice) – Żywiec v dĺžke 15,6 km do roku 2012, uzatvorila Muchová.
 

Prečítajte si aj

Back to top button