Cestná doprava

Prešovská D1 patrí k technicky a historicky unikátnym stavbám

Nový obchvat Prešova, ktorý odbremenil mesto od tranzitnej dopravy, je podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) technicky výnimočnou a historicky unikátnou stavbou. Diaľnicu D1 Prešov, západ – Prešov, juh spolu s tunelom Prešov otvorili koncom októbra.

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková, tunely na Slovensku sa volajú podľa pohoria, kde sú prerazené. Prešovský nazvali odborníci tunel Prešov z dôvodu, že tunel Malkovská hôrka by si ľudia zrejme nezapamätali.

„Navyše má sofistikované vetranie, ktoré šetrí prevádzkové náklady. Pred ním sa na západnej a východnej strane nachádzajú špeciálne zdvojené zvodidlá s vysypaným štrkom uprostred, ktoré budú mať väčšiu tuhosť pri náraze vozidiel. Tunel je dvojrúrový s jednosmernou premávkou a dlhý dva kilometre,“ povedala Žgravčáková.

Mimoúrovňová križovatka Prešov, západ na obchvate je podľa jej slov hierarchicky vybudovaná a unikátna v tom, že umožňuje prístup na všetky smery. Na jej najvyššom bode je diaľnica. Úsek D1 Prešov, západ – Prešov juh, je priamym pokračovaním D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov, juh je diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

„Nachádza sa na nej prvý most na Slovensku, ktorý má betónovú vozovku a nie asfaltovú. Výhodou tohto materiálu je dlhšia životnosť, a navyše zníži hlučnosť o jeden a pol až dva a pol decibelu. Protihlukové steny na mostných objektoch obsahujú špeciálne polyamidové vlákna. To znamená, že pri náraze sa sklo neroztriešti, ale zostane bezpečne v celku a vytvára vizuálnu zábranu voči nárazu vtákov do protihlukovej steny,“ priblížila Žgravčáková.

Na diaľnici je tiež inštalované premenné dopravné značenie s nízkou spotrebou energie. V okolí obchvatu bolo vysadených 58.000 kríkov a približne 500 stromčekov. Popri budovaní diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh archeológovia preskúmali 12 území v oblasti prešovského Solivaru.

„Našli 360 archeologických objektov a objavili 23.000 archeologických nálezov. Napríklad v lokalite poloha Široké, k. ú. Solivar našli osídlenie z 12. až 14. storočia po Kristovi, čiže stredovekú dedinu. Medzi výnimočné nálezy patria hlinené zoomorfné figúrky, pravdepodobne hračky v tvare zvieratiek a bronzový závesný krížik, kde averz predstavoval ukrižovanie Krista a reverz Pannu Máriu,“ dodala Žgravčáková s tým, že artefakty sú uložené v depozitári Pamiatkového úradu v Trnave.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button