Cestná doprava

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za obdobie január – september 2020

Zhrnutie prvých deviatich mesiacov roku 2020:
• Čisté tržby sa znížili o 22 percent na 88 843 mil. SEK (113 815).
• Prevádzkové výnosy klesli o 62 percent a mali hodnotu 5 249 mil. SEK (13 889).
• Peňažný tok v segmente vozidiel a služieb dosiahol výšku 3 358 mil. SEK (7 531).
• V treťom štvrťroku došlo k zníženiu čistých tržieb o 17 percent na 30 374 mil. SEK (36 544) a prevádzkových výnosov o 45 percent na 2 436 mil. SEK (4 445).

Komentár Henrika Henrikssona, prezidenta a generálneho riaditeľa
„Spoločnosť Scania dosahovala v tomto období silnú základnú výkonnosť, aj keď bola výrazne zasiahnutá globálnou pandémiou. Negatívne vplyvy sa podarilo zmierniť účinnými opatreniami na úsporu nákladov a nárastom rýchlosti výroby v treťom štvrťroku. Zákazky našťastie vykazovali dobrú odolnosť proti nepriaznivým vplyvom a počet prijatých objednávok bol v treťom štvrťroku vysoký.

Aby mohla spoločnosť Scania vyjsť z krízy s lepšími podmienkami umožňujúcimi dosahovať trvalú ziskovosť a masívne investovať do nových technológií s cieľom podpory prechodu smerom k udržateľnému systému dopravy, je nutná transformácia nákladov. V druhom štvrťroku boli zavedené rozsiahle opatrenia v oblasti štrukturálnych nákladov, ktoré budú pokračovať aj v nadchádzajúcich štvrťrokoch. Znižovanie počtu zamestnancov oznámené v druhom štvrťroku aktuálne prebieha.

Na základe preskúmania priemyselných a komerčných operácií spoločnosti Scania sme sa takisto rozhodli ukončiť výrobu autobusov a autokarov vo fínskom Lahti a uzavrieť regionálne produktové centrum v thajskom Bangkoku.

Počas prvých deviatich mesiacov roku 2020 poklesli dodávky vozidiel o 36 percent, pričom nižší objem bol zaznamenaný predovšetkým v Európe a Latinskej Amerike, kde sa čisté tržby a zisk výrazne prepadli. Naše podnikanie v oblasti služieb je stabilné a za prvých deväť mesiacov sa tržby znížili iba o 4 percentá v miestnej mene. Segment finančných služieb vykázal v prvých deviatich mesiacoch nižšie prevádzkové výnosy. V treťom štvrťroku vyžadovalo preplánovanie objednávok tiež menej zákazníkov. Spoločnosti Scania sa podarilo obmedziť vystavenie riziku zásluhou významného poklesu skladových ojazdených nákladných vozidiel, pretože v tomto období došlo k výraznému zvýšeniu predaja ojazdených nákladných vozidiel.

Globálna situácia je stále neistá a so zreteľom na nedávno zaznamenaný silný nárast počtu osôb nakazených chorobou Covid-19 naďalej pretrváva riziko závažných obmedzení pre našu obchodnú činnosť. Pohľad na globálne ekonomické oživenie je roztrieštený aj kvôli politickej neistote a napätým obchodným vzťahom. Aj keď sme zaznamenali pozitívny vývoj tak v rámci využívania vozidiel našimi zákazníkmi, ako aj z hľadiska vysokého počtu prijatých objednávok, dlhodobý dopyt zostáva neistý. V Európe a tiež v Latinskej Amerike je v súčasnosti dopyt po nákladných vozidlách silný. Globálny trh autobusov a autokarov však pandémia citeľne ovplyvnila. Dopyt po autokaroch a turistických autobusoch sa v zásade zastavil, zatiaľ čo v oblasti mestskej premávky a verejnej dopravy je dopyt na nízkej úrovni. V segmente pohonov skôr známom ako Motory je dopyt v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka stále vysoký.

Počas tretieho štvrťroku predstavila spoločnosť Scania svoj rad elektrických nákladných vozidiel, ktoré znamenajú míľnik v rámci jej ambície stať sa lídrom v prechode smerom k udržateľnému systému dopravy. Elektrifikácia ťažkých komerčných nákladných vozidiel je zásadná pre dosiahnutie cieľa stanoveného v Parížskej dohode, ktorým je obmedzenie globálneho otepľovania na úroveň neprekračujúcu 2 °C.“

Zdroj
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button