Cestná doprava

Poistenie vozidiel od najlepšieho poisťovateľa

Allianz – Slovenská poisťovňa je jedným z najväčších poisťovateľov vozidiel na Slovensku a zároveň dlhodobo oceňovaným ako jeden z najlepších. V novom produkte MOJE AUTO 2018 ponúka komplexné havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Majitelia vozidiel si môžu vybrať zo štyroch balíkov poistenia, pričom prvý balík COMFORT tvorí zákonné PZP spolu s asistenčnými službami a základným úrazovým poistením. Balík PLUS okrem PZP zahŕňa živelné riziká, požiar, explóziu a zrážku so zvieraťom.

Vyšší balík EXTRA navyše kryje krádež, vandalizmus a rozbitie skla a najvyšší balík MAX komplexne chráni vozidlo voči všetkým rizikám, teda aj havárii a finančnej strate vozidla v prípade jeho krádeže či totálnej škode.

Výška poistného

V prípade poistenia vozidla súkromnou osobou sa cena poistného určuje individuálne pre každé vozidlo podľa veku vodiča, veku vozidla, objemu motora či značky vozidla.

Kombináciou týchto kritérií je potom individuálna výška poistného. Poistenie je možné v Allianzi uzavrieť na jedno konkrétne vozidlo alebo spolu na celý vozový park ako tzv. poistenie flotíl.

Poistenie flotíl

Flotilou sa rozumie 5 a viac vozidiel, ktoré je možné poistiť naraz na jednej poistnej zmluve, pričom ponúka komplexnú, zároveň však voliteľnú skladbu poistných rizík. Môžete si zvoliť rozsah poistného krytia pre jednotlivé vozidlá flotily, spoluúčasť alebo územnú platnosť poistenia.

Výhody poistenia v Allianzi:
• štyri moduly poistenia – od základného po komplexný,
• poistenie na mieru pre každé vozidlo (od vytvorenia ponuky po správu poistenia),
• prehľad poistených vozidiel s vyúčtovaním, poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu,
• možnosť prihlasovania vozidiel elektronicky,
• úhrada poistného za všetky vozidlá jednou platbou (splatnosť podľa vašej požiadavky – ročná, polročná alebo štvrťročná) a jednotný výročný deň,
• bezplatné asistenčné služby (výhoda pri súčasnom uzatvorení PZP a havarijného poistenia – sčítanie limitov poskytovaných asistenčných služieb pre jedno vozidlo).

Podmienky a výška poistného vo flotilovom poistení sa určujú vždy individuálne, pre každého klienta zvlášť. Pri stanovení výšky poistného je rozhodujúci počet a typ motorových vozidiel, spôsob ich používania (napr. preprava tovaru, služobné cesty, sezónne používané pracovné stroje a pod.), typ prevádzky (napr. nebezpečný náklad, vozidlo s právom prednosti v jazde, taxislužba), oblasť podnikania klienta a, samozrejme, rozsah zvoleného poistného krytia.
Viac informácií nájdete na www.allianzsp.sk.

V spolupráci
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button