Cestná doprava

Podľa Európskej komisie sa má Nitra stať súčasťou Transeurópskej dopravnej siete

Nitra sa má stať súčasťou Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) v kategórii takzvaných mestských uzlov. Mesto sa tak má stať súčasťou dôležitých európskych dopravných spojníc.

Podľa predsedu NSK Milana Belicu ide o dôležitú informáciu, ktorá má veľký význam nielen pre krajské mesto, ale aj pre celý Nitriansky kraj. „Ja som už dávno upozorňoval na to, že Nitra je vytláčaná z mapy európskych miest, ako nejaká okrajová záležitosť. Teraz Európska komisia (EK) jednoznačne hovorí, že mestá Nitra, Žilina, Košice a, samozrejme, Bratislava budú rešpektované z hľadiska rozvoja, napájania na komunikácie a všetkých opatrení, ktoré sa týkajú dopravy. A to je veľmi významná vec,“ zdôraznil Belica.

V návrhu nariadenia sa uvádza, že požiadavky na vysokokvalitnú dopravnú sieť majú byť naplnené v troch krokoch. „Do roku 2030 má vzniknúť základná sieť. Rozšírená základná sieť, do ktorej EK navrhuje pridať aj železničnú trať Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, má byť dokončená do roku 2040 a zvyšná súhrnná sieť do roku 2050,“ informoval Úrad NSK.

Podľa Belicu je rozhodnutie EK zaradiť Nitru k významným mestským uzlom do Transeurópskej dopravnej siete dôležité z viacerých dôvodov. „Treba si uvedomiť zásadnú vec. Takéto dokumenty majú veľký vplyv na majetky miest i samotných ľudí. Perspektíva budovania nadradenej infraštruktúry zlepšuje napojenie na európske komunikácie, a teda to má ohromný dosah na cenu nehnuteľností, pozemkov a podobne. To je ako vo finančnej sfére, kde má pozitívna informácia vplyv na mnohé veci. Takže už teraz je toto rozhodnutie dôležité, pretože investori sa vedia lepšie zorientovať a rozhodovať,“ povedal.

TEN-T je celoeurópska sieť železničnej dopravy, vnútrozemskej vodnej dopravy, príbrežných námorných trás a ciest. Spája 424 veľkých miest s prístavmi, letiskami a železničnými terminálmi. „Po dokončení TEN-T sa skráti čas cestovania medzi týmito mestami. Na riešenie chýbajúcich prepojení a modernizáciu celej siete sa v aktuálnom návrhu vyžaduje, aby hlavné osobné železničné trate TEN-T umožnili vlakom jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu alebo rýchlejšie do roku 2040. Tým sa vytvoria konkurencieschopné vysokorýchlostné železničné spojenia v celej Európskej únii,“ doplnil Úrad NSK.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button