Cestná doprava

Oravská R3 napreduje

Oravská R3 napreduje. Výstavba R3 Tvrdošín – Nižná beží naplno na celom úseku. Ukončili už väčšinu prekládok, ale aj zakladanie mostov. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Zrealizovali sa už prekládky inžinierskych sietí a aktuálne sa uskutočňujú zemné práce – úpravy podložia, násypy, výkopy, zaistenie svahov hlavnej trasy. Ukončilo sa aj zakladanie mostov a pracuje sa ďalej na spodnej stavbe a sčasti už aj na nosných konštrukciách mostov.

„V najbližšej dobe bude harmonogram stavebných prác teda pokračovať v budovaní ich spodných stavieb, pilierov a nosných konštrukcií. Ďalej budeme pokračovať výkopovými prácami, budovaním násypových telies, prekládkami objektov železníc a stavebnými úpravami súvisiacimi s napojením úseku na existujúce cesty,“ priblížila hovorkyňa NDS.

Oravská R3 napreduje

Zároveň zdôraznila, že najzložitejšími z hľadiska výstavby tvrdošínskej R3 sú objekty mostov. Z technického pohľadu je však pomerne náročná aj realizácia vyšších násypových telies a trasy v hlbších zárezoch. Špecifikom tejto stavby je, že je vybudovaná v zložitom geologickom prostredí strmých svahov.
Celková dĺžka stavby má predstavovať 5,6 kilometra. Zahŕňa približne 100 stavebných objektov a jedenásť mostov, z toho osem na R3, jeden ponad R3 a dva na privádzači. Najdlhší most má dĺžku 248 metrov. Súčasťou stavby má byť aj viac ako 1800 metrov protihlukových stien.

Výstavba obchvatu Tvrdošína sa začala v marci 2021. Ukončenie predpokladá NDS v priebehu budúceho roka. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií by mal zlepšiť aj životné podmienky miestnych obyvateľov. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných látok.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button