Cestná doprava

Obnova cesty II. triedy Hriňová – Klenovec – Hnúšťa

Obnova komunikácií v banskobystrickom kraji pokračuje rekonštrukciou cesty II. triedy v úseku Hriňová- Klenovec- Hnúšťa.

Rekonštrukciu v hodnote približne 655 tis. eur zrealizuje spoločnosť Skanska. Práce na obnove ciest začali tento mesiac a hotové by mali byť v máji budúceho roka. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Technický stav cesty II/526 v úseku Hriňová – Klenovec – Hnúšťa v km 84,928 – 92,923  nezodpovedal požiadavkám bezpečnej premávky a vyžiadal si nevyhnutnú rekonštrukciu, v rámci ktorej dôjde i k modernizácii vozovky. Rekonštrukcia zabezpečí výrazné zníženie vibrácií, hluku, prašnosti a nehodovosti. Zvýšením bezpečnosti poklesne i riziko ohrozenia vodnej nádrže v obci Klenovec- hlavného zdroja pitnej vody v okrese.
 
Stavba je členená na dva stavebné objekty – SO 101 – Cesta II/526 v úseku Hriňová- Klenovec km 84.928-87.808 a SO 102 – Cesta II/526 v úseku Klenovec – Hnúšťa km 89.957-92.923.
Práce na obnove budú zodpovedať štandardnému postupu budovania cestnej komunikácie.
 
Začneme sfunkčnením priepustov. Na danom úseku je ich celkom 17, z toho 8 z nich bude treba  zrekonštruovať. Na všetky osadíme zvodidlá“, vysvetlil postup prác Jozef Róža, stavbyvedúci Závodu Cesty, mosty SK. „Následne budeme pokračovať rekonštrukciou vozovky“, dodal.
 
Okrem nového krytu na vozovke zabezpečia pracovníci Skanska na celom úseku nové nespevnené krajnice, do ktorých následne vo vybraných úsekoch osadia zvodidlá a smerové stĺpiky. Na záver v rámci dokončovacích prác zrealizujú nové vodorovné dopravné značenie. Práce na rekonštrukcii si budú vyžadovať čiastočné obmedzenie dopravy. Premávka bude v danom úseku usmernená prenosným dopravným značením.
 
Po rekonštrukcii bude nová  komunikácia v plnej miere spĺňať i požiadavky prístupovej komunikácie pre vedenie hasičského zásahu podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR.
 
Základné údaje o stavbe:
 
Názov diela: „Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526, Hriňová – Klenovec – Hnúšťa v km 84,928-92,923 na posilnenie vybavenosti územia“
Stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena: 655 098,85 € zmluvná cena bez DPH
Spôsob financovania: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja, 10% Štátny rozpočet SR, 5 % vlastné zdroje VÚC BB
Začiatok výstavby: 08/2011
Ukončenie výstavby: 05/2012

Prečítajte si aj

Back to top button