Cestná doprava

Objem nákladnej prepravy vo februári klesol

Objem nákladnej prepravy vo februári klesol. Objem nákladnej prepravy vo februári 2023 dosiahol 15,3 milióna ton tovaru, čo predstavovalo medziročne pokles o 12,7 %.

V medziročnom porovnávaní objem prepraveného tovaru pokračoval v nepretržitom poklese od júla minulého roku. Na celkový pokles mala výrazný vplyv najmä podstatná zložka odvetvia – cestná doprava, ktorá tvorila dvojtretinový podiel na prepravenom objeme. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Po cestách sa prepravilo medziročne o 8,4 % menej tovaru. Preprava po železnici zaznamenala medziročne iba nepatrný rast o 1,9 %, tento výsledok dosiahla po deviatich mesiacoch medziročných poklesov.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravné vzdialenosti, vo februári predstavovali 3,5 miliardy tonokilometrov, zaznamenali tak nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1,8 %. Cestná doprava napriek poklesu objemu prepraveného tovaru zvýšila výkony o 5,4 %. Naproti tomu železničná doprava zaznamenala mierny prepad výkonov. Výrazne, viac ako o tretinu, poklesla ostatná doprava. V súhrne za prvé dva mesiace roku 2023 bol objem tovaru v rámci nákladnej dopravy medziročne nižší o 10 %, aktuálne výkony po zohľadnení prepravných vzdialeností mierne vzrástli.

Objem nákladnej prepravy vo februári klesol

V osobnej doprave v prvých mesiacoch roka 2023 pokračoval nárast počtu cestujúcich, ich počet medziročne vzrástol o 28 % na 54,5 milióna osôb. Po dvoch rokoch sa doprava výrazne ovplyvnená útlmom počas pandémie dostala na úroveň počtov cestujúcich z predpandemického roku 2019. Medziročný nárast bol vyšší v železničnej doprave, vo vlakoch však sedelo o 15 % menej cestujúcich ako vo februári 2019.

Cestovanie železnicou však predstavuje iba 10 % podielu cestujúcich v osobnej doprave.
Výkony osobnej dopravy vo februári 2023, ktoré zohľadňujú aj dĺžku ciest, dosiahli 678 miliónov osobokilometrov, v medziročnom porovnaní stúpli o 44 %. V súhrne za dva mesiace osobnou dopravou cestoval o štvrtinu vyšší počet cestujúcich ako pred rokom a po zohľadnení prepravných vzdialeností, sa dosiahol vyšší počet osobokilometrov takmer o polovicu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button