Cestná doprava

Nové zmluvy s dopravcami nie sú ohrozené

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zastavil konanie o námietkach voči podmienkam v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (VO) na dopravcov v Košickom kraji.

Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku termín účinnosti nových zmlúv s dopravcami nie je ohrozený a kríza ako v Bratislavskom kraji nenastane.
Z rozhodnutia ÚVO podľa KSK vyplýva, že kraj môže ukončiť vyhodnocovanie VO na dopravcov, ktorí budú v najbližších najmenej siedmich rokoch zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v KSK.

„Aktuálne už nič nebráni tomu, aby sme mohli vyhodnotiť cenové ponuky, ktoré uchádzači predložili vo VO a ukončiť súťaž na dopravcov. Budeme tak zrejme prvým krajom na Slovensku, ktorý zvládol zrealizovať toto mimoriadne náročné VO bez väčších problémov, aké nastali v iných krajoch,“ uviedol Trnka.

Termín účinnosti nových zmlúv podľa jeho slov ohrozený nie je a VO bude ukončené v priebehu najbližších dní. „O tom, akí uchádzači uspeli vo VO a akí dopravcovia budú od 1. apríla zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v Košickom kraji, bude Úrad KSK informovať po definitívnom ukončení VO,“ dodal.

KSK vyhlásil VO na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave vlani v novembri. Pôvodne bol termín na predkladanie ponúk záujemcov 15. december, neskôr ho posunuli na 3. január tohto roka. O deň na to však bola podaná námietka. Ako KSK uvádza, podala ju spoločnosť, ktorá v rámci VO nepredložila cenovú ponuku a nezapojila sa ani do trhových konzultácií. „Táto námietka mala obštrukčný charakter,“ tvrdí.

Tender na službu má celkovú odhadovanú hodnotu takmer 457 miliónov eur bez DPH. Z VO vzídu dvaja úspešní uchádzači – jeden pre oblasť Košice Západ, ktorý bude zabezpečovať prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Spiš, Gemer a Košice. V rámci oblasti Košice Východ bude úspešný uchádzač obsluhovať regióny Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie.

Doterajším dopravcom, ktorými sú spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus, končila zmluva v závere roka 2021, prímestskú dopravu však zabezpečujú naďalej. KSK im na základe správneho konania uložil povinnosť poskytovať dopravné služby vo verejnom záujme do 31. marca 2022. Od 1. apríla majú byť účinné nové zmluvy o tejto službe, ktoré KSK uzavrie po ukončení uvedeného VO.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button