Cestná doprava

NDS vyhlásila tender na diaľničný úsek D1 Dubná Skala – Turany

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila tender na časť diaľnice D1 Dubná Skala – Turany.

Ide o verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác. Súťažné podklady si môžu uchádzači vyzdvihnúť do 27. mája tohto roka. “Jeho dokončením pribudne do diaľničnej siete Slovenska ďalších 16,5 km diaľnic. Tento úsek diaľnice bude súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území SR, trasa bude zároveň obchvatom pre Vrútky, Martin a Sučany,“ konštatuje NDS v stanovisku pre médiá.
      
Súčasťou stavby je aj diaľničný privádzač Martin a štyri mimoúrovňové privádzače. Na 11,2 km diaľnice je navrhnuté ľavostranné malé odpočívadlo Turčianska Štiavnička, vpravo veľké odpočívadlo s územnou rezervou pre čerpaciu stanicu pohonných látok.
      
Predmetný úsek diaľnice D1 je zahrnutý do cestnej siete multimodálnych koridorov, konkrétne do koridoru Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užhorod – Ľvov. Tento koridor bol definovaný na druhej paneurópskej dopravnej konferencii v roku 1994 na Kréte a nadväzne na Celoeurópskej dopravnej konferencii v Helsinkách v roku 1997. 
 

Prečítajte si aj

Back to top button