Cestná doprava

NDS v roku 2012 plánuje do diaľnic investovať 350 mil. eur

Advertisement

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s., plánuje v roku 2012 v rámci investičného plánu podľa slov členky jej predstavenstva a investičnej riaditeľky NDS Viktórie Chomovej investovať do diaľnic v SR takmer 350 miliónov eur.

„Celkový investičný plán je na tento rok plánovaný na 350 miliónov eur, z toho je 250 miliónov eur plánovaných priamo na výstavbu a 100 miliónov eur na majetkovo-právne vysporiadanie a prípravu stavby. Samozrejme sú v tom aj prevádzkové investície, ktoré plánujeme urobiť na prevádzkovaných diaľniciach,“ uviedla na dnešnom stretnutí s novinármi Chomová.

„Zdrojmi financovania sú z veľkej časti eurofondy – spolufinancovanie je plánované z Kohézneho fondu a zo štrukturálnych fondov EÚ. Samozrejme vo financovaní je aj príspevok zo štátneho rozpočtu SR a aj vlastné zdroje NDS, ktoré pochádzajú z výberu mýta a diaľničných nálepiek,“ spresnila. 
      
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava vznikla v roku 2005. Predmetom jej činnosti je najmä zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľnic, udržiavanie ciest 1. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, ako aj zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií. NDS eviduje základné imanie v hodnote 3,144 miliardy eur.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button