Cestná doprava

NDS spúšťa stavbu obchvatu Košíc

NDS spúšťa stavbu obchvatu Košíc. Národná diaľničná spoločnosť spúšťa stavbu obchvatu Košíc, základný kameň poklepú ešte tento mesiac.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa stavbu obchvatu Košíc. Základný kameň rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany poklepú v pondelok 25. apríla. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že slávnostne odklepnúť výstavbu bude môcť aj verejnosť. A to prostredníctvom webovej stránky www.kosicenaokolo.sk, kde budú zverejňovať informácie o progrese stavby. Obchvat by mal byť hotový v roku 2025.

Košická R2 sa začína v križovatke Košice – Juh napojením na už postavenú rýchlostnú cestu R4 a končí sa napojením na v súčasnosti budovanú R2 v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík, ktorá sa napája na D1 Budimír – Bidovce. „Dĺžka rýchlostnej cesty R2 je 14,261 km. Mimoúrovňová križovatka Košice – Juh je navrhovaná na etapovitú výstavbu. V rámci tejto stavby dôjde k dobudovaniu čiastočne vybudovanej križovatky, ktorá existuje v rámci úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť,“ uviedla s tým, že prvý aj druhý úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je na komunikačný systém napojený v piatich mimoúrovňových križovatkách, a to Ludvíkov Dvor, Haniska, Košice – Juh, Krásna a Hrašovík.

NDS spúšťa stavbu obchvatu Košíc

„Čo sa týka procesu výstavby, začali sme vytýčením obvodu staveniska, vrátane inžinierskych sietí. Potom sa upravia plochy stavebných dvorov, pripraví sa stavenisko, zrealizuje sa výrub stromov, odlesnenie, odstránenie ornice a mačiny a zdemolujú sa spevnené plochy a oplotenie,“ vysvetlila. Následne preložia existujúce inžinierske siete a pustia sa do zemných prác.

Na rad príde stavba mostov, vyriešenie príslušenstva a vybavenia objektov komunikácií ako odvodnenie, verejné osvetlenie či protihlukové steny. Na záver majú osadiť portály dopravného značenia, natiahnuť vrstvu vozovky, namontovať informačný systém a dopravné značenie, dokončiť vegetačné úpravy a zrekultivovať okolité prostredie.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button