Cestná doprava

NDS otvorila zrekonštruované dočasné premostenie v Žiline-Vraní

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) otvorila s týždňovým predstihom komplexne rekonštruované dočasné premostenie rieky Kysuca v žilinskej mestskej časti Vranie. Podľa vedúcej oddelenia komunikácie NDS Evy Žgravčákovej ho môžu motoristi naplno využívať od stredy.

Doplnila, že obnova mosta spočívala v demontáži mostného poľa, následne sa začala montáž na mieste odstránenej mostnej konštrukcie. „Pred uvedením do prevádzky sme vykonali celkovú úpravu ostatných mostných polí. Rekonštrukčné práce si vyžiadali úplnú uzáveru mostov a cesty III/2095. Oba jazdné smery na premostení, ako aj cesta III/2095 medzi Žilinou-Vraním a Rudinkou boli z dôvodu veľkoplošnej opravy od 13. októbra úplne neprejazdné,“ uviedla Žgravčáková.

Po terajšej rekonštrukcii sa podľa nej môže využívať pôvodne dočasný most aj naďalej. „Rieku Kysuca sme premostili ešte v októbri 2015, počas výstavby diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Pomohol modernizovaný železničný most ŽM 16. Premostenie výrazne pomôže k ekologickej ochrane územia, čo sa prejaví znížením exhalátov, hlučnosti a v neposlednom rade aj nižšou nehodovosťou. Jeho vybudovanie zlepšilo nielen bezpečnosť a plynulosť premávky, ale výrazne sa podpísalo aj pod zníženie tranzitnej dopravy po miestnych komunikáciách, ktoré neboli dimenzované na takúto dopravnú záťaž,“ dodala.

„Na premostenie využívame dva provizórne mosty dĺžky 72 metrov, ktoré boli navrhnuté a určené pre železničnú prevádzku. Museli sme ich preto upraviť, aby po nich mohli prechádzať aj automobily. Každý most sa skladá z dvojice mostných polí o rozpätí 48 a 24 metrov. Mosty sú z oceľovej, rozoberateľnej konštrukcie, zostavenej z jednotlivých, vopred presne vyrobených súčastí, spojených skrutkami. Voľný priestor medzi zvodidlami je široký 3,7 m. Premostenie je bez lávky pre peších,“ konkretizovala Žgravčáková.

Údržbu mosta bude vykonávať na základe zmluvy Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). „Údržbou sa rozumie bežná údržba a zimná údržba vrátane všetkých riadiacich výkonových činností, ktorou bude zabezpečená zjazdnosť a prevádzkyschopnosť mostného objektu,“ dodala vedúca oddelenia komunikácie NDS.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button