Cestná doprava

Návrat osobnej dopravy do normálu

Návrat osobnej dopravy do normálu. Nákladná doprava vo februári po ôsmich mesiacoch medziročných poklesov dosiahla nepatrný rast.

Osobná doprava vo februári 2022 zrýchlila návrat do normálu, pribúdalo cestujúcich a rástli aj prepravné vzdialenosti. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Nákladná doprava vo februári po ôsmich mesiacoch medziročných poklesov dosiahla nepatrný rast. Celkový objem prepravného tovaru na úrovni 16,1 milióna ton dosiahol o 0,3 % vyššiu hodnotu ako pred rokom, bolo to však stále výrazne menej (o 12 %), ako sa zrealizovalo počas posledného februára pred pandémiou (v roku 2020).

Podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, medziročne zvýšili objem prepraveného tovaru o 3,5 %, stále to však bolo menej ako vo februári pred pandémiou. Verejná doprava tvorí dlhodobo viac ako 70 % z celkovej nákladnej dopravy.

Vyšší výkon ako pred rokom zrealizovali podniky prepravujúce tovar po železnici, ale rozhodujúca cestná doprava medziročne poklesla a stále zaostávala aj za hodnotami spred dvoch rokov. Výkony v nákladnej doprave v tonokilometroch, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, medziročne klesli o 0,8 % a v porovnaní s predcovidovým februárom 2020 boli výrazne nižšie.

Návrat osobnej dopravy do normálu

Všetkými formami verejnej osobnej dopravy sa počas februára 2022 prepravilo výrazne viac (o 76,7 %) ľudí ako pred rokom, keď vrcholila druhá vlna pandémie. Celkovo sa dopravnými prostriedkami verejnej dopravy previezlo 42,5 milióna osôb. Stále však v porovnaní s posledným februárom pred pandémiou (v roku 2020) cestovalo autobusmi o štvrtinu. A vlakmi o viac ako tretinu menej pasažierov.

Výkony osobnej dopravy v osobokilometroch (zohľadňujú aj dĺžku ciest) dosiahli 472 miliónov osobokilometrov a presiahli úroveň minulého roka o 81,9 %. Oproti predpandemickej úrovni však zaostávali o bezmála polovicu. Tržby odvetvia doprava a skladovanie v bežných cenách boli vo februári 2022 medziročne vyššie o 18,5 %. Výrazný rast podporili nielen vysoké tržby súvisiace s rastom cien surovín prepravovaných potrubím, ale aj vyššie tržby v ostatných zložkách dopravy vrátane pôšt či skladovania.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola vo februári 2022 medziročne vyššia o 1,4 %. Počet zamestnancov v jednotlivých zložkách odvetvia mal však rozkolísaný vývoj. V poštových a kuriérskych službách zaznamenali úbytok zamestnancov. V skladových a pomocných činnostiach a v pozemnej doprave sa počet zamestnancov takmer nezmenil.

Ostatné zložky, najmä letecká doprava, zaznamenali vysoké medziročné rasty. Priemerná nominálna mesačná mzda počas druhého mesiaca roka v tomto odvetví dosiahla 1054 eur. Bolo to o 4,5 % viac ako pred rokom. Reálne mzdy v odvetví (po zohľadnení inflácie) poklesli o 4,1 %.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button