Cestná doprava

Na diaľnice treba využiť najprv peniaze v programe Doprava

Až po vyčerpaní prostriedkov určených na výstavbu diaľnic bude podľa ministra dopravy Jána Figeľa možné požiadať o presun ďalších zdrojov na diaľnice v rámci samotného programu Doprava a až potom z iných operačných programov.

Slovensko má na výstavbu diaľnic najprv vyčerpať na tento účel určené prostriedky v Operačnom programe Doprava (OPD) pre súčasné sedemročné programovacie obdobie 2007 až 2013. Až následne môže požiadať o presunutie ďalších peňazí na diaľnice v rámci spomínaného programu a potom aj z iných programov, kde nebudú iné zdroje plne využité. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ (KDH) považuje za dôležité rozumne nakladať s eurofondmi, aby sme neprišli o prostriedky, ktoré by pri neschopnosti čerpať v iných programoch boli premrhané.

„Neznamená to nič definitívne. Znamená to proces, ktorý má isté pravidlá, podmienky, ale aj dôležitú súvislosť, že európska štrukturálna pomoc slúži krajinám na modernizáciu,“ povedal Figeľ po stredajšom zasadnutí vlády. Ministerstvo dopravy podľa neho rokuje s komisiou na technickej úrovni o základných úsekoch D1, aby boli uznané a financované na úrovni minimálne 700 mil. eur. Ministerstvo, uviedol ďalej Figeľ, neuvažovalo o presune peňazí určených pre železnice na výstavbu diaľnic, išlo o prostriedky z integrovaných dopravných systémov. Minister dopravy tým reagoval na obvinenia poslanca parlamentu a exministra dopravy Ľubomíra Vážneho (Smer-SD), že vláda klame o možnosti realokácie peňazí na diaľnice z iných operačných programov i vnútri samotného programu Doprava.

List Dirka Ahnera k žiadosti o presun eurofondov

Generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre regionálnu politiku Dirk Ahner poslal koncom marca ministrovi Figeľovi list, z ktorého je podľa Vážneho zrejmé, že žiadne presuny nebudú možné a preto vyhlásenia o realokáciách sú ďalším podvrhom tejto vlády. Pre Brusel nie je v súčasnosti prijateľný návrh nahradenia zdrojov určených napríklad pre výskum a vývoj, sociálnu inklúziu, reformu školstva a digitálnu spoločnosť.

„Len po dôkladnom vyhodnotení projektov, ktoré je možné realisticky prezentovať a implementovať v programovacom období, by bolo prípustné zvažovať možné realokácie v rámci OPD ako druhý krok. V takomto prípade ale nemôžu byť uskutočnené presuny zo zdrojov už určených pre železnice, keďže rovnováha medzi železničnou a cestnou infraštruktúrou je dôležitá pre udržateľný rozvoj,“ uvádza sa v liste Ahnera. Vážny v stredu poskytol preložené citáty z obsahu tohto listu médiám. Ak sa jasne preukáže, že súčasné zdroje v programe Doprava, vrátane akýchkoľvek dostupných zdrojov, nebudú stačiť na dokončenie prioritných úsekov diaľnice D1 v potrebnom časovom období, bude podľa listu možné uvažovať o presune peňazí zo slabšie využívaných programov, v ktorých je riziko, že prepadnú.

Prečítajte si aj

Back to top button