Cestná doprava

Mesto Prešov spustilo opravu povrchov ciest a chodníkov za 800.000 eur

Opravou vozovky na Volgogradskej ulici v Prešove dnes mesto odštartovalo rekonštrukciu povrchov úsekov ciest a chodníkov, ktorá bude stáť zhruba 800.000 eur.

Zrealizované opravy najviac poškodených úsekov majú byť súčasťou zámeru komplexnej rekonštrukcie komunikácií vo vlastníctve mesta. Podľa primátora Pavla Hagyariho oprava ciest, chodníkov a námestí je prioritou radnice pre nasledujúce roky. V konečnej fáze by sa náklady na tieto práce mali vyšplhať až na päť miliónov eur. Súčasný rozsah prác realizuje spoločnosť J.V.S., s.r.o., Prešov, s ktorou má mesto uzavretý dlhodobý zmluvný vzťah na túto činnosť.
      
„Boli vybrané úseky, ktoré sú najhoršie. Za ten balík financií, ktoré boli schválené, sa nedá urobiť všetko, ale určite to v podstatnej miere zlepší zjazdnosť mestských komunikácií,“ povedal riaditeľ spoločnosti Anton Rokošný. Dnes ráno sa začalo s opravou Volgogradskej ulice v úseku od Nákupného strediska Družba až po križovatku s Mukačevskou ulicou. “Po vyfrézovaní asfaltovej vrstvy bude nasledovať výšková úprava šácht uličných vpustí, vyčistenie a nová pokládka živičného krytu, ktorý by sa mal realizovať v sobotu a v nedeľu na budúci týždeň,“ vysvetlil riaditeľ.
      
Potom sa technika presunie na ulice Marka Čulena, Odborárska, Sázavského až po Kollárovu, kde bude frézovanie prebiehať ešte tento týždeň. Následne sa budú robiť ďalšie ulice. “Tie opravy, asi 50.000 štvorcových metrov ciest, ktoré boli schválené v zastupiteľstve, by sa mali stihnúť do konca októbra. Chodníky, ktoré sú v tom zozname, počítame, že by sa mali ukončiť do konca novembra,“ doplnil Rokošný. Zdôraznil, že súvislá úprava komunikácií by mala výrazne znížiť náklady na opravy, ktoré bolo doteraz potrebné každoročne vynaložiť na opravu výtlkov po zimnej sezóne.
      
Na základe schváleného zoznamu sa v prvej fáze opráv zrealizujú poškodené cesty na veľkých sídliskách, ale zahrnuté sú v ňom aj cesty v ďalších častiach mesta, pričom opravy sa budú týkať aj chodníkov, peších ťahov a vnútroblokov. Financie na tieto úpravy sa podľa primátora budú čerpať až z budúcoročného rozpočtu. Rokošný uviedol, že práce budú vykonávané za plnej premávky, pričom dopravu budú riadiť pracovníci firmy, prípadne príslušníci polície. Z uvedeného dôvodu žiadajú vodičov, aby v týchto úsekoch jazdili opatrne, prípadne, ak je to možné, aby sa im vyhli.
 

Prečítajte si aj

Back to top button