Cestná doprava

Mesto Prešov sa zapája do spolupráce na tvorbe IDS Východ

Mesto Prešov podpísalo Mandátnu zmluvu so spoločnosťou IDS Východ, s. r. o., organizátorom integrovanej verejnej dopravy na východnom Slovensku. Symbolicky, počas Európskeho týždňa mobility sa tak Prešov oficiálne pripája k iniciatíve Prešovského a Košického samosprávneho kraja, ktorou je postupná koncepčná tvorba integrovaného dopravného systému (IDS).

Cieľom IDS Východ je podľa jeho slov v horizonte niekoľkých rokov radikálne zjednodušiť využívanie verejnej dopravy pre cestujúcich. Vo výsledku sa bude možné prepravovať na jeden cestovný doklad s prestupmi medzi rôznymi druhmi dopravy, cestovné poriadky jednotlivých dopravcov budú vzájomne koordinované a v prípade malých meškaní bude zabezpečené čakanie nadväzných spojov.
„Zapojením sa do IDS chceme ponúknuť ľahšie a komfortnejšie cestovanie za prácou a štúdiom pre všetkých ľudí, ktorí sa denne prepravujú v rámci Prešovského okresu, alebo dochádzajú do vzdialenejších miest Prešovského či Košického kraja. Ide o moderný a inovatívny spôsob, ktorým môžeme zatraktívniť verejnú dopravu, a to aj formou zjednotenia tarify, či efektívnejšieho využívania dopravných prostriedkov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Ako povedala, benefitom pre Prešovčanov bude napríklad možnosť v rámci jedného cestovného dokladu, napríklad mesačníka, využívať na prepravu v meste a jeho okolí všetky dostupné druhy verejnej dopravy, a teda nielen spoje Dopravného podniku mesta Prešov, ako je tomu v súčasnosti. Predtým je však nevyhnutné vykonať množstvo analytickej práce, projektovej prípravy, či postupnej úpravy dopravnej infraštruktúry, aby bol výsledkom systém verejnej dopravy, ktorá je rýchla, komfortná, užívateľsky jednoduchá a využívajúca moderné informačné a predajné kanály.
„Krajské mestá sú kľúčovými subjektmi v projekte budovania IDS na východnom Slovensku. Z tohto hľadiska oceňujeme konštruktívny prístup mesta Prešov smerom k postupnej koordinácii a harmonizácii jednotlivých druhov verejnej dopravy v našom regióne, či už je reč o MHD, prímestskej autobusovej doprave alebo železničnej doprave,“ vyjadrili sa konatelia spoločnosti IDS Východ, s. r. o., Milan Škorupa a Radovan Hužvík.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button