Cestná doprava

MDV chce čo najrýchlejšie vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic

Prioritou Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, rovnako ako Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), je čo najrýchlejšie pripraviť a vybudovať sieť chýbajúcich diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska. Počas tradičnej štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to v odpovedi uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Predovšetkým je podľa neho potrebné dobudovať plnohodnotné diaľničné prepojenie medzi Bratislavou a Košicami.
      
Priblížil, že v súčasnosti sú vo výstavbe viaceré chýbajúce úseky diaľnice D1. Ide o úseky Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Višňové – Dubná Skala, Hubová – Ivachnová a Prešov, západ – Prešov, juh. „Všetky úseky D1 v realizácii sú financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,“ spresnil v odpovedi.
      
V tomto roku by mal byť uvedený do prevádzky úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Zmluvný termín ukončenia D1 Prešov, západ – Prešov, juh je podľa Doležala v zmysle uzatvorenej zmluvy so zhotoviteľmi stavebných prác 26. júna 2021. Doplnil, že v prípade D1 Hubová – Ivachnová sa predpokladá dokončenie realizácie do roku 2022. Zároveň sa podľa neho uskutočňuje súťaž na dostavbu hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, odovzdanie diela do užívania motoristom má byť najneskôr do roku 2023.

NDS súčasne podľa ministra zabezpečovala vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutia pre úsek D1 Turany – Hubová. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby podľa aktuálneho harmonogramu a za predpokladu zabezpečenia finančného krytia projektu je v treťom štvrťroku 2021. „Realizácia sa predpokladá v termíne prvý štvrťrok 2022 až prvý štvrťrok 2029 v závislosti od priebehu procesu verejného obstarávania,“ dodal Doležal.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button