Cestná doprava

KSK podporil iniciatívu Diaľnica na Zemplín

Podporu urýchleniu výstavby diaľničného prepojenia diaľnice D1 a cestného ťahu I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké až po hranicu s Ukrajinou deklarovalo v piatok (19. 2.) Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Kraj tak podporil iniciatívu Diaľnica na Zemplín.

Poslanci v tejto veci požiadali predsedu KSK Rastislava Trnku o aktívne rokovanie s kompetentnými štátnymi orgánmi, najmä ministerstvom dopravy a výstavby. Podľa uznesenia v prípade, ak ministerstvo nezabezpečí štúdiu realizovateľnosti prepojenia D1 a cestného ťahu I/19 po hranicu s Ukrajinou použiteľnú na výstavbu diaľnice, má tak urobiť predseda KSK. „Keďže momentálne nie je žiadna platná štúdia uskutočniteľnosti pre tento úsek diaľnice na Zemplíne, urobíme všetko pre to, aby bola v čo najskoršom termíne a mohli sa následne vykupovať pozemky a začať stavať,“ uviedol Trnka.

Diaľnica D1 v smere na východ sa v súčasnosti končí v Bidovciach pri Košiciach, chýbajúce úseky sú Bidovce – Dargov – Pozdišovce – Sobrance – štátna hranica s Ukrajinou. „Pre nás nie je akceptovateľné, že plánovaný začiatok výstavby posledného úseku diaľnice je momentálne na rok 2040,“ konštatoval Trnka. Dodal, že podľa informácie ukrajinskej strany východný sused začína tento rok s výstavbou diaľnice smerom z Kyjeva na hranicu so SR. „Bude vyzerať veľmi smiešne, keď Ukrajina bude mať túto diaľnicu a my nie. Jednoducho treba využiť túto hospodársku príležitosť, aby sme rozvinuli celý Zemplín a pozdvihli tie zaostávajúce okresy, čo sa týka HDP, a toto je jeden zo základných spôsobov, ako to dosiahnuť,“ povedal.  

Pripomenul ďalej, že KSK je na Slovensku kraj s najmenším počtom kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Všetka intenzita dopravy sa tak presúva na cesty prvej, druhej a tretej triedy, z čoho vznikajú aj zvýšené náklady na ich údržbu, hlavne na strane KSK. Poukázal tiež na to, že po výstavbe diaľnice D1 na severe Slovenska sa aj hospodársky dané regióny alebo subregióny rozvíjajú, čo je snahou dosiahnuť aj na východe Slovenska.

Podporu vyjadrilo aj mesto Michalovce

K iniciatíve usilujúcej sa o diaľničné spojenie Košíc s regiónom Zemplína sa pridalo aj mesto Michalovce. O vstupe mesta do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín rozhodli v pondelok (22.2.) mestskí poslanci. „Je potrebné zamerať sa aj na najmenej rozvinuté regióny východného Slovenska, ktoré už niekoľko desaťročí trápi chýbajúca kvalitná dopravná obslužnosť a prepojenie na medzinárodné koridory,“ uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu s tým, že aj keď je Zemplín „vstupnou bránou“ do Európskej únie, na jeho území sa nenachádza ani kilometer diaľnic či rýchlostných ciest.

Medzi cieľmi OZ, združujúceho samosprávu, zamestnávateľov, odborníkov z dopravy či aktivistov, ktorí sa usilujú o rozvoj regiónu, je okrem iného i zvyšovanie využitia potenciálu územia Zemplína skvalitňovaním dopravnej infraštruktúry, oživenie hospodárskeho života a rozvoj investícií na území Zemplína či udržanie existujúcich pracovných miest, zabránenie odlivu vzdelanej pracovnej sily a mladých ľudí.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button