Cestná doprava

Košice sa dočkali súvislých opráv ciest a chodníkov

Košice sa dočkali súvislých opráv ciest a chodníkov. Nasledujúce dni sa v Košiciach opätovne začnú súvislé opravy ciest a chodníkov za vyše 3 milióny eur.

Stavebné práce bude mať na starosti spoločnosť Eurovia, a. s., ktorá spomedzi dvoch záujemcov uspela vo verejnej súťaži s najnižšou cenou 3,14 milióna eur. Informoval o tom magistrát mesta.
Rámcovú dohodu na zákazku „Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií II“ uzatvorili na 12 mesiacov. Firma by väčšinu stavebných prác financovaných z rozpočtu mesta chcela stihnúť ešte v tomto roku s pokračovaním na budúcu jar.

„V doterajšom priebehu tohto roka sa v Košiciach mohli vykonávať len opravy tých miestnych komunikácií, ktoré boli v havarijnom stave. Bežné súvislé opravy nebolo možné realizovať, keďže začiatkom roka oznámila spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, že pri súčasných cenách nie je schopná pokračovať v zákazke ‚Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií v Košiciach‘ za pôvodne vysúťažené ceny,“ uviedlo mesto.

Spoločnosť stihla počas trvania dvojročnej rámcovej zmluvy z júla 2021 uskutočniť zhruba len štvrtinu z dohodnutého objemu objednaných prác, ktoré mali pôvodne byť v sume takmer 8,94 milióna eur. Po ukončení zmluvy v apríli tohto roka mesto vo verejnej súťaži hľadalo nového dodávateľa.

Košice sa dočkali súvislých opráv ciest a chodníkov

Zmluvu s víťaznou spoločnosťou podpísal košický primátor Jaroslav Polaček začiatkom augusta. Mesto tento rok podľa neho preinvestuje z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom dodávateľských úverov desať miliónov eur do súvislých opráv, rekonštrukcií a opráv výtlkov. Celkovo pôjde o investície na viac ako 60 uliciach.

Najbližší mesiac pribudne nový asfaltový koberec na takmer troch kilometroch chodníkov. Najrozsiahlejšie stavebné úpravy sa uskutočnia na Laboreckej, Žižkovej, Odborárskej, Berlínskej, Dvorkinovej a ďalších desiatich uliciach. Postupne sa budú vykonávať aj opravy schodísk, výtlkov a prepadov vrátane schodiska na Fábryho ulici. „Obyvatelia sa dočkajú aj opráv prepadnutých alebo ďalších chodníkov v neuspokojivom stave na Alvinczyho, Užhorodskej, Muránskej, Československej armády a na ďalšom poltucte ulíc,“ uviedlo mesto. V pláne na najbližšie týždne sú aj opravy výtlkov na 22 miestnych komunikáciách.

Eurovia od polovice mája vykonáva v meste aj práce na súvislej oprave piatich dôležitých dopravných tepien za 4,56 milióna eur v celkovej dĺžke 5,5 kilometra. Motoristi zatiaľ môžu využívať tri z nich. A to kompletne zrekonštruovanú Čermeľskú cestu od štadióna Lokomotívy až po odbočku na Leteckú ulicu, Lomonosovu a Jaltskú ulicu. Do konca augusta by k nim mala pribudnúť aj zrekonštruovaná Pražská ulica. V druhej polovici septembra by malo byť hotovo aj na Triede KVP.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button