Cestná doprava

GP žiada MŽP pozastaviť posudzovanie úseku nultého obchvatu Bratislavy

Advertisement

Generálna prokuratúra (GP) SR na základe podnetu Občianskeho združenia Malé Karpaty, ktorý namietal zákonnosť procesu prípravy a posudzovania diaľnice D4.

Tá je známa aj ako ako nultý obchvat Bratislavy, v úseku Ivanka sever – Záhorská Bystrica podala upozornenie prokurátora Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR. 

„V upozornení požaduje pozastaviť posudzovanie navrhovanej činnosti v danej veci a pokračovať v ňom po ukončení posudzovania návrhu a schválení príslušného strategického dokumentu, v ktorom bude tento diaľničný úsek zaradený do diaľničnej siete Slovenskej republiky,“ informovala TASR hovorkyňa generálneho prokurátora Vladimíra Gedrová.
      
Diaľnica D4 sa pripravuje už od roku 2000. Má za sebou technickú štúdiu aj štúdiu realizovateľnosti a účelnosti, ako aj správu o posudzovaní jej vplyvu na životné prostredie. V nej sa porovnávali tri varianty trasovania diaľnice s ďalšími podvariantmi. S viacerými z nich však nesúhlasia obyvatelia výstavbou dotknutých obcí. Konečná podoba diaľnice bude známa až vydaním záverečného stanoviska. Podľa predbežných odhadov by sa mala začať výstavba obchvatu v roku 2013 a dokončený by mohol byť v roku 2018.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button