Cestná doprava

Elektrické nákladné vozidlá – stále presvedčivejšia voľba

Prepravné spoločnosti, mestá a spotrebitelia majú silný vplyv na prechod ťažkej dopravy k udržateľným riešeniam a najmä k elektrifikácii. Súčasný technologický pokrok má tiež za cieľ znížiť náklady na prevádzku takýchto vozidiel. To všetko prispieva k tomu, že čas elektrifikácie pomaly prichádza.

Existuje niekoľko rôznych technológií, ktoré svetu umožnia zbaviť dopravný reťazec emisií CO2 a spoločnosti Scania pomôžu splniť jej vlastné, vedecky podložené klimatické ciele. Elektrifikácia bude bezpochyby hrať kľúčovú úlohu v dosiahnutí dekarbonizácie.

Spoločnosť Scania očakáva, že v strednodobom horizonte budú celkové náklady na vlastníctvo ťažkých distribučných nákladných vozidiel poháňaných batériami porovnateľné s vozidlami poháňanými fosílnymi palivami. Batérie budú lacnejšie a ich životnosť sa bude predlžovať. To pripravuje pôdu nielen pre elektrifikované distribučné nákladné vozidlá, ale o niekoľko rokov tiež pre elektrifikovanú prevádzku na dlhé vzdialenosti.

Nejde však len o vozidlá. Elektrifikácia sa môže presadiť iba vtedy, pokiaľ budeme spolupracovať s našimi zákazníkmi a partnermi na strane infraštruktúry a dodávok energie. Potom môžeme dostať elektrické nákladné automobily poháňané obnoviteľnou energiou na cesty. Okrem toho potrebujeme verejné investície do nabíjacej infraštruktúry a vybudovania rozvodnej energetickej siete.

Zmena rozdelenia nákladov

Nákup nového nákladného vozidla vždy predstavuje významnú investíciu a elektrické nákladné vozidlá sú v súčasnosti nepochybne drahšie ako tie konvenčné. Je však tiež dôležité si uvedomiť, že skutočné meradlo hodnoty v odvetví ťažkej dopravy vychádza z celkových nákladov na vlastníctvo a prevádzku, a práve tu sa elektrické nákladné vozidlá osvedčujú. Už nemusíte zápasiť s vysokými (a neustále kolísajúcimi) účtami za palivo.

A zákazník elektrického nákladného vozidla môže rovnako ako každý iný kupujúci, využívať kompletnú ponuku spoločnosti Scania, vrátane financovania, servisu a údržby, balíčkov služieb či asistenčných služieb pre vodičov. S vývojom technológií, ktoré umožňujú výrobu ľahších, menších a energeticky náročnejších modelov, sa náklady na batérie pre elektrický pohon výrazne znižujú a budú znižovať aj naďalej.

Nabíjanie bude tiež súčasťou ponuky pre zákazníkov, ktorú môže Scania spolu s partnermi v budúcnosti poskytnúť majiteľom elektrických nákladných vozidiel, aby tak pomohla optimalizácii prevádzky. Celkovo je možné povedať, že sa prejavuje trend pozitívneho rozdelenia nákladov na elektrické nákladné vozidlá, čo je pre majiteľov vozových parkov skvelá správa.

Konkurenčné výhody elektrických vozidiel

Veľký vplyv na elektrifikáciu dopravy má verejná politika. Množstvo veľkých miest po celom svete signalizovalo, že postupne vyradí zo svojich ulíc vozidlá s naftovým motorom. V súčasnosti existuje v 11 európskych krajinách
274 nízkoemisných zón, ktoré obmedzujú prístup znečisťujúcich vozidiel do miest, provincií a regiónov.

Také iniciatívy dávajú vozidlám na nefosílne palivá, najmä elektromobilom, konkurenčnú výhodu plného prístupu do center miest, čo je nový elektrický nákladný automobil Scania pripravený využiť.

Ďalšia konkurenčná výhoda vyplýva z potenciálu elektrických motorov na použitie v nočnom čase alebo pri distribúcii mimo špičky, a to s využitím batériových elektrických a hybridných nákladných vozidiel Scania.

Mnoho miest obmedzuje dodávky cez noc kvôli obavám z hluku a emisií. Napríklad mesto Štokholm zakazuje všetku ťažkú kamiónovú dopravu medzi hodinou večernou a 6. hodinou rannou.

V roku 2019 v Štokholme prebehla skúška dopravnej spoločnosti HAVI, spoločnosti McDonald’s, Kráľovského technologického inštitútu a spoločnosti Scania, ktorá zistila, že dodávky mimo špičky s nulovými emisiami hybridným elektrickým nákladným vozidlom Scania boli v priemere o 30 % rýchlejšie ako priemer pri ekvivalentnej dennej dopravnej trase. A tieto nočné dodávky boli v priemere o 38 percent rýchlejšie ako denné dodávky uskutočnené v užšom časovom rozmedzí od 7. do 12. hodiny.

Kratší čas jazdy, menej radov, lepšia dostupnosť parkovacích miest a samozrejme žiadne emisie pri prepnutí nákladného vozidla do elektrického režimu – to všetko presvedčivo hovorí pre elektrický pohon. Distribútori a oddelenia zvozu odpadu sa o ne už tiež veľmi zaujímajú.

Lepšia kvalita ovzdušia

Preprava s nízkymi alebo nulovými emisiami, ktorá je charakteristickým znakom hybridných a plne elektrických vozidiel, je dobrou správou aj pre kvalitu ovzdušia. Skúška nočných dodávok s dvoma nákladnými vozidlami Scania tiež ukázala zreteľné zníženie množstva častíc oxidov dusíka: tieto častice NOx sú hlavným faktorom, ktorý prispieva k zlej kvalite ovzdušia a súvisiacim problémom so zdravím obyvateľov aglomerácií, vrátane respiračných ochorení.

A schopnosť elektrických vozidiel jazdiť v noci nie je len dobrou obchodnou príležitosťou; znížil by sa tiež počet nehôd, ktoré postihujú vodičov doručovateľov, a tiež poškodení nákladných vozidiel, ku ktorým bohužiaľ môže dochádzať počas rušných denných rozvozových intervalov v preplnených uliciach miest.

Momentum je na strane technológie

V konečnom dôsledku je vďaka kombinácii vyššie uvedených faktorov a naliehavých ekologických požiadaviek prijatie elektrických vozidiel a tiež úspech elektrického pohonu veľmi pravdepodobný.

Aby sa tak stalo, smeruje skupina TRATON, do ktorej Scania patrí, svoj spoločný rozpočet na výskum a vývoj práve do vývoja elektrických nákladných vozidiel a autobusov. Do roku 2025 vynaloží na elektromobilitu viac ako 1 miliardu eur.

Uvedenie nového elektrického nákladného vozidla Scania na trh je spolu s plug-in hybridným elektrickým nákladným vozidlom len ďalším dôkazom, že táto technológia má šancu pomôcť zmeniť odvetvie ťažkej dopravy a náš svet k lepšiemu.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button