Cestná doprava

DPB dbá o dôraznejšie dezinfikovanie vozidiel MHD

Dopravný podnik Bratislava (DPB) dbá počas druhej vlny pandémie nového koronavírusu a pri vyššom počte cestujúcich o dôraznejšie dezinfikovanie vozidiel MHD.

Okrem denného čistenia a pravidelného komplexného čistenia na mesačnej báze pristúpil aj k špeciálnej forme dezinfekcie, tzv. polymérovej dezinfekcii. Aplikuje sa postupne do všetkých vozidiel.
„Polymérová dezinfekcia používa elektrostatickú dezinfekčnú techniku. Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne, virucídne, mykobaktericídne a algicídne účinky a nie je zdraviu škodlivá,“ uviedla hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová. Účinok dezinfekcie je oproti bežným dezinfekčným prostriedkom a metódam výraznejší a dlhotrvajúci, frekvencia dezinfekcie je dvakrát mesačne.
Vozidlá MHD sú zároveň naďalej pravidelne čistené každý deň po návrate z prevádzky a na obratiskách električiek vo večerných a nočných hodinách. Počas „denného ošetrenia“ sa dezinfikujú všetky dotykové plochy (horizontálne a vertikálne madlá, zadržovacie tyče, dopytové tlačidlá a označovače cestovných lístkov), čistia sa tiež podlahy, rámy okien a prieduchy klimatizácií. Od augusta prechádza vozidlo raz mesačne aj komplexným čistením, kedy sa čistí celé vozidlo vrátane okien, sedadiel, stropov či kabíny vodiča.

Dopravný podnik zároveň apeluje na dodržiavanie nosenia rúšok v MHD. Cestujúcich na to upozorňujú nielen informácie na všetkých dverách vozidiel, informáciu vyhlasuje DPB v slovenskom a anglickom jazyku na 81 zastávkach MHD.
„Z našich skúseností vyplýva, že až na ojedinelé výnimky cestujúci pravidlá dodržiavajú. Nezodpovedných cestujúcich upozorňujú aj vodiči MHD, navyše pozorujeme aj tzv. komunitné napomínanie, t.j. cestujúci napomenú cestujúceho bez rúška,“ skonštatovala Melcerová. Síce štatistiky udalostí DPB nevedie, všeobecne sa ale dá podľa hovorkyne konštatovať, že sa vyskytuje viac nahlásení nenosenia rúška a konfliktných situácií vo vozidlách, ako tomu bolo na jar.
Ak cestujúci vidí iného cestujúceho bez rúška, môže ísť za vodičom a upozorniť ho na to. Vodič je oprávnený požiadať cestujúceho bez rúška, aby si ho nasadil alebo opustil vozidlo MHD. Ak to cestujúci odmieta, vodič kontaktuje dopravný dispečing, ktorý rieši situáciu za asistencie mestskej polície, prípadne podľa závažnosti situácie asistuje Policajný zbor SR.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button