Cestná doprava

Dopravný podnik v Košiciach modernizuje depo

Dopravný podnik v Košiciach modernizuje depo. Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) chystá ďalšiu etapu modernizácie údržbovej základne v areáli depa.

DPMK vyhlásil verejné obstarávanie na realizáciu druhej etapy modernizácie údržbovej základne v areáli depa. Zákazka sa delí na desať častí, jej celková odhadovaná hodnota predstavuje takmer 4,2 milióna eur bez DPH. Jej zameranie je najmä na technické zariadenia. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Zákazka nadväzuje na predošlú stavebnú v rámci projektu modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD. „Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a technologická príprava areálu na zmenu vozového parku podľa požiadaviek modernizácie koľajovej časti. Z dôvodu zmeny vozového parku je nutné vybudovať novú halu opráv s technológiou (II. etapa),“ píše sa v oznámení s tým, že z koľajovej časti je nutné vybudovať koľajové napojenie nového objektu haly údržby a k tomu je nutné zrealizovať aj prislúchajúcu infraštruktúru, ako trakčné vedenie, odvodnenie, osvetlenie či elektrické rozvody.

Dopravný podnik v Košiciach modernizuje depo

Zákazka pozostáva z častí oznamovacie zariadenia, diagnostické zariadenie – geometria kolies, skúšobňa elektromotorov, dielenský nábytok, ďalej náradie, stĺpové zdviháky, pojazdná plošina, kovoobrábacie stroje, lis na nalisovanie železničných súkolesí a zariadenie kováčskej vyhne. Lehota na predkladanie ponúk má uplynúť 12. septembra.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button