Cestná doprava

Doprastav stiahol námietku v tendri na D1 Hubová – Ivachnová

Keby sa tender na stavbu diaľnice Hubová – Ivachnová ďalej predlžoval, hrozilo by, že sa práce neskončia do roku 2015 a nemohli by tak byť financované z európskych zdrojov.

Spoločnosť Doprastav, a.s. sa rozhodla stiahnuť námietku proti podmienkam v tendri na výstavbu vyše 15-kilometrového úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku. Ako pre agentúru SITA v stredu potvrdil prezident skupiny Doprastav Dušan Mráz, stalo sa tak po jeho rozhovore s ministrom dopravy Jánom Figeľom. 

Ak by verejná súťaž bola pre podanú námietku pozastavená a stavba uvedenej diaľnice by sa nezačala do júla tohto roka, hrozilo by, že nebude dokončená do roku 2015 a nemohla by tak byť financovaná z európskych zdrojov. Výstavba diaľnice s tunelom Čebrať je plánovaná vrátane projektovania na tri a pol roka.

„Napriek tomu, že nedostatky, ktoré tender má, sa neodstránili, nie je v záujme Doprastavu, aby sme spôsobili, že prepadne možnosť čerpania určitých zdrojov z Európskej únie. Ministerstvo dopravy by už zrejme nebolo schopné pripraviť iné stavby namiesto tejto. Cítil by som sa zle voči občanom krajiny aj voči sebe, keby sme spôsobili, že sa nemôžu čerpať eurofondy,“ povedal Mráz pre agentúru SITA. Doprastav napriek stiahnutiu námietky podľa neho trvá na svojich výhradách k súťažným podmienkam. 

Námietka Doprastavu sa týkala pevnej ceny, záručného servisu a technických podmienok vetrania v tuneli. Podľa tendrových podmienok pri zabezpečení vetrania v tuneli sa nemá postupovať podľa dokumentácie pre stavebné povolenie. 

„Bude sa musieť postupovať na základe údajov sčítania dopravy z roku 2011, ktoré budú, samozrejme, spracované neskôr. Projekt vetrania sa bude robiť zhruba rok pred skončením výstavby, to znamená po dva a pol roku, čiže vtedy už budú iné údaje o hustote premávky,“ povedal Mráz. 

Ako dodal, každý uchádzač mal predložiť projektovú dokumentáciu, ale potom sa to zmenilo. Už to podľa neho nie je potrebné a môže sa, ale nemusí, postupovať podľa dokumentácie pre stavebné povolenie. „Je to nejednoznačné zadanie,“ uzavrel Mráz. 

Valorizácia aj pre stavby nad 18 mesiacov
Pokiaľ ide o rozhodnutie ministerstva dopravy, ktoré bude valorizovať o infláciu cenu väčších a dlhšie trvajúcich cestných a železničných stavieb, podľa Mráza by bolo optimálne, keby sa to týkalo stavieb v trvaní nad osemnásť mesiacov. 

Rezort dopravy nedávno rozhodol, že indexácia cien sa bude uplatňovať povinne pri stavbách nad tri roky a dobrovoľne pri dvojročných stavbách. 

Ministerstvo pôvodne stavebných podnikateľov informovalo, že ceny sa budú upravovať pri stavbách v trvaní dvoch rokov. 

„Toto si kladieme za cieľ číslo jeden, aby sme docielili zmenu tohto metodického pokynu, aby miera rizika pre stavebné firmy bola aspoň trochu znížená. V súčasnosti, keď platí kritérium najnižšej ceny, každý zhotoviteľ zažmúri oči a dúfa, že nejako bude,“ povedal Mráz. 

Vplyv inflácie na vysúťažené ceny zhotoviteľov, ktorí uspeli v diaľničných tendroch, je podľa neho blízky nule. Ceny stavieb v tendroch, napríklad diaľničných, železničných, ale aj iných, znižuje tvrdá konkurencia stavebných firiem napriek rastu stavebných nákladov. 

Otváranie ponúk sa oddialilo
Ponuky v tendri na D1 Hubová – Ivachnová plánovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. otvárať pôvodne 16. januára. 

Pre námietky uchádzačov však termín preložila na 16. februára, kedy sa ponuky neotvárali pre námietku Doprastavu. NDS vyhlásila verejnú súťaž na stavbu diaľnice Hubová – Ivachnová vlani v októbri. 

Predpokladaná cena stavebných prác naplánovaných na 1 276 dní, čiže tri a pol roka, dosahuje 465,71 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba diaľnice s dvojkilometrovým tunelom Čebrať má odľahčiť Ružomberok od väčšiny tranzitnej dopravy. 

Práce majú byť financované z Kohézneho fondu Európskej únie cez Operačný program Doprava v súčasnom sedemročnom programovom období. Diaľnica pri Ružomberku mala byť pôvodne postavená spolu s ďalšími štyrmi úsekmi v rámci prvého balíka PPP. 

Po súbežnej ceste prvej triedy prechádza denne 16 tis. až 24 tis. vozidiel, pričom najmä na úseku z Ružomberka po začiatok diaľnice v Ivachnovej sa vytvárajú časté dopravné zápchy. Stavebné povolenie na tento úsek D1 bolo vydané v marci 2009. Na úseku budú okrem tunela aj tri križovatky a 21 mostov.

 

Prečítajte si aj

Back to top button