Cestná doprava

Daimler, IVECO, Volvo, OMV a Shell spájajú sily v ceste za vodíkovou nákladnou dopravou

Daimler Truck AG, IVECO, OMV, Shell a Volvo Group oznámili spoluprácu, ktorá má vytvoriť podmienky pre vstup vodíkových nákladných vozidiel na európsky trh. Dohoda kľúčových hráčov naprieč odvetviami dostala názov H2Accelerate a môže zásadne prispieť k dekarbonizácii odvetvia cestnej nákladnej dopravy.

Masové uvedenie vodíkových nákladných vozidiel do komerčného používania so sebou podľa expertov prinesie aj vznik nového odvetvia: potrebné budú výrobné zariadenia na produkciu bezemisného vodíka, veľkokapacitné distribučné systémy pre vodík, siete čerpacích staníc pre plynný aj kvapalný vodík aj samotná výrobu vodíkových nákladných vozidiel. Účastníci dohody H2Accelerate veria, že spoločné úsilie a investície naprieč rôznymi odvetviami počas súčasnej dekády vytvoria podmienky pre masový nástup a komerčné využitie vodíkom poháňaných nákladných vozidiel v diaľkovej preprave. To zároveň môže pomôcť naplniť plány Európskej únie na čisté nulové emisie do roku 2050.

Prečítajte si aj

Desaťročie trvajúci plán by mal začať skupinou zákazníkov, ktorí sú ochotní zaviazať sa k vodíkovej cestnej nákladnej doprave. Takéto flotily budú operovať v regionálnych klastroch a pozdĺž veľkých európskych koridorov s dobrým pokrytím čerpacími stanicami. Počas dekády môžu sa budú tieto klastre postupne prepájať a tým vytvoria skutočnú paneurópsku sieť.

Projekt takýchto rozmerov bude potrebovať aj účasť verejného sektora. Účastníci H2Accelerate plánujú spoločne pracovať na tom, aby už predprípravné projekty počas prvej fázy mali dostatočnú finančnú podporu a zdroje, ktoré budú na ich realizáciu potrebné. Súčasne s tým budú účastníci H2Accelerate spolupracovať s inštitúciami zodpovednými za vytváranie legislatívneho rámca, aby sa vytvárali aj legislatívne vhodné podmienky pre masové zavedenie vodíka do cestnej nákladnej dopravy, tak v oblasti výroby vodíkových nákladných vozidiel ako aj v oblasti širokej siete čerpacích staníc poskytujúcich bezemisný vodík ako palivo.

FÁZA 1FÁZA 2
UVEDENIE PRVÝCH ČERPACÍCH STANÍC A NÁKLADNÝCH VOZIDIELŠIROKÉ EURÓPSKE POKRYTIE
– Stovky nákladných vozidiel
– Viac ako 20 vysokokapacitných vodíkových čerpacích staníc
– Poskytovanie konceptvo pre vysokokapacitné vodíkové čerpacie stanice
– Určené klastre a regióny
– Druhá polovica dekády 2020: dosiahnuť výrobu tisícok vodíkových nákladných vozidiel ročne
– Dosiahnuť počet viac ako 10,000 nákladných vozidiel
– široké európske pokrytie hlavných koridorov
– vysokokapacitné vodíkové čerpacie stanice
Projekt H2Accelerate počíta s dvoma hlavnými fázami

Vyhlásenia účastníkov

“Klimatické zmeny sú výzvou pre našu generáciu a my sme plne zaviazaní napĺňať ciele Parížskej klimatickej dohody na dekarbonizáciu cestnej dopravy. V budúcnosti budú svet poháňať batériové a vodíkové elektrické vozidlá, spolu s ďalšími zdrojmi obnoviteľných palív. Sformovanie spolupráce H2Accelerate je dôležitým krokom vo vytváraní sveta v ktorom chceme žiť,” povedal po podpise dohody Martin Lundstedt, prezident a CEO of Volvo Group.

“Cena je jasná. Obrovským rozšírením rozsahu sa vlastnenie a prevádzka vodíkových nákladných vozidiel bude musieť stať dostupnou pre zákazníkov za rovnakú alebo nižšiu cenu ako v prípade dieselových nákladných vozidiel. To znamená, že dopravcovia budú musieť mať prístup k bezemisnému vozidlu s rovnakým časom dotankovania, dojazdom a za porovnateľné náklady, ako majú dnes. Aby sme túto ambíciu naplnili, budeme potrebovať jasný legislatívny rámec, vrátane predpisov upravujúcich dodávky vodíka, vodíkom poháňané nákladné vozidlá, infraštruktúru čerpacích staníc a stimuly pre zákazníkov, všetko vytovrené koordinovane,” myslí si Elisabeth Brinton, Executive Vice President divízie New Energies v spoločnosti Shell.

Martin Daum, predseda predstavenstva Daimler Truck AG a člen predstavenstva Daimler AG dodal: “Účastníci H2Accelerate sa zhodujú na tom, že vodíkom poháňané nákladné vozidlá budú kľučové k dosiahnutiu CO2 neutránej dopravy v budúcnosti. Táto bezprecedentná spolupráca je dôležitým míľnikom v ceste za vytvorením správneho rámca podmienok, ktoré umožnia masový vstup vodíka do sveta cestnej nákladnej dopravy. Je tiež výzvou do akcie pre tvorcov politiky, ďalšie zúčastnené strany a spoločnosť ako celok.”

“H2Accelerate hrá dôležitú úlohu a OMV k tomu prispieva výraznou mierou. Aby sme dosiahli klimatické ciele, budeme potrebovať nízkouhlíkovú technológiu. Vodík je možnosťou na mobilitu priateľskú k životnému prostrediu,” hovorí Angelika Zartl-Klik, OMV SVP HSSE & New Energy Solutions.

Gerrit Marx, prezident úžitkových a špeciálnych vozidiel v spoločnosti CNH Industrial, do ktorej patrí značka IVECO, dodáva: “Široké prijatie vodíka ako technológie v ťažkej nákladnej doprave si bude vyžadovať funkčnú infraštruktúru. Potrebujeme tiež veľmi konkrétne projekty, ktoré ukážu dopravcom aj ďalším zúčastneným stranám v odvetví, že toto riešenie je finančne a prevádzkovo vhodné. Prevratná spolupráca H2Accelerate vytvorí podmienky, aby sa to mohlo uskutočniť a urýchliť prechod na bezemisnú dopravu.”

O projekte H2Accelerate

H2Accelerate je dohoda o spolupráci, ktorej signatári budú spolupracovať na:

  • získavaní verejnej podpory pre financovanie prvotných projektov, ktoré začnú budovať cestu pre neskoršie masové uvedenie vodíkovej technológie pre cestné nákladné vozidlá na trh;
  • komunikovať o technickej a komerčnej využiteľnosti vodíkom poháňaných nákladných vozidiel v danom rozsahu;
  • diskutovať s inštitúcami zodpovednými za vytváranie legislatívy a predpisov, aby pomohli vytvoriť podmienky, ktoré podporia trvalo udržateľné a rýchle zavedenie bezemisnej diaľkovej cestnej nákladnej dopravy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button