Cestná doprava

Cestné spojenie Becherov -Konečná zrekonštruujú vďaka eurofondom

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) bude môcť vďaka nenávratným finančným prostriedkom realizovať rekonštrukciu komunikácie medzi obcou Becherov a štátnou hranicou s Poľskou republikou, ktorá je súčasťou projektu prepojenia miest Gorlice-Jaslo-Bardejov.

Hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková pre TASR uviedla, že za stavebné práce by mala samospráva zaplatiť vyše 716.000 eur bez DPH. Práce by sa mali realizovať na dvoch úsekoch v dĺžke 2,7 kilometra. “Projekt Gorlice – Jaslo – Bardejov je v poradí piaty projekt v oblasti cestného hospodárstva, ktorý SÚC PSK realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013,“ konštatovala hovorkyňa.
      
Pripomenula, že prostriedky z tohto programu umožnili regionálnej samospráve podieľať sa na opätovnom prepojení miest Krosno – Jaslo – Bardejov, rekonštrukciu cesty Osturňa – štátna hranica, modernizáciu cestného prepojenia Pieninských národných parkov a projekt rozvoja cestnej infraštruktúry Medzilaborce – Humenné – Snina- Sanok. Riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák vysvetlil, že projekt modernizácie cesty z Becherova smerom na hranicu s Poľskom zostal po schvaľovacom procese pôvodne „pod čiarou“, ale vďaka prostriedkom ušetreným v rámci procesov verejného obstarávania sa môžu realizovať aj ďalšie zámery.
      
„Zmluva o nenávratný finančný príspevok zatiaľ nie je podpísaná, pretože poľská strana bude musieť zabezpečiť vyššie spolufinancovanie. Mala by byť podpísaná v najbližších týždňoch. Samotné realizačné práce na projekte odhadujeme na dva roky,“ uviedol Kozák. Vysvetlil, že tento projekt rieši spojenie Becherov – Konečná, kde poľská strana vybudovala cestu ešte v roku 2004 a parametre je potrebné prispôsobiť aj na slovenskej strane hranice.
 

Prečítajte si aj

Back to top button