Cestná doprava

Čerpanie eurofondov v rezorte dopravy významne vzrástlo

Advertisement

Čerpanie eurofondov z Operačného programu Doprava (OPD) sa výrazne zrýchlilo.

Za uplynulých desať mesiacov stúplo takmer o sto percent. Kým na konci júna 2010 bolo z OPD vyčerpaných 11,3 percenta z vyčlenených peňazí, začiatkom mája 2011 to bolo viac ako 20 percent. Operačný program, ktorý patrí pod rezort dopravy, je medzi programami s najlepším čerpaním eurofondov.

Čerpanie sa ešte zlepší po začatí výstavby pripravovaných projektov na výstavbu úsekov diaľnice D1 z pôvodného prvého balíka PPP, ktoré sú plánované na financovanie z Kohézneho fondu. V súčasnosti prebiehajú súťaže na dva úseky pri Levoči a jeden pri Prešove v celkovej dĺžke takmer 30 km. Začiatkom mája bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby D1 Dubná skala –Turany (16,5 km).

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ považuje účelné čerpanie európskej pomoci za prioritu súčasnej vlády a jeden z hlavných nástrojov na modernizáciu regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska. Pri zmene vlády bolo zazmluvnených 46 percent prostriedkov celého sedemročného finančného rámca a vyčerpaných 8,4 percenta financií. Do apríla tohto roku sa zvýšila zazmluvnenosť na takmer 58 percent a čerpanie na 16,3 percenta. J. Figeľ hovorí o novej, rastúcej dynamike využívania eurofondov. „Chceme navrhnúť vláde konkrétne opatrenia na zjednodušenie a zlepšenie procedúr pri využívaní eurofondov. Zvlášť v období prekonávania dopadov krízy je výhodou mať k dispozícii takéto verejné zdroje“, uviedol J. Figeľ.

Najväčšie problémy s využitím financií sú podľa ministra a prvého podpredsedu vlády SR v oblasti informatizácie, kde zostáva nevyužitých 33 miliónov eur za rok 2008. „Ak operačný program OPIS nevyužije tieto prostriedky do konca roka, Slovensko by ich muselo vrátiť do rozpočtu EÚ“, upozornil J.Figeľ.

V OPD je celkovo pripravených 3,2 miliardy eur, ktoré musí SR vyčerpať do konca roka 2015. Väčšina z týchto peňazí je určená na veľké investičné projekty v oblasti diaľnic a železníc, integrovaných dopravných systémov, intermodálnych terminálov, vrátane nákupu nových moderných vlakových súprav.

Najrýchlejšie sa eurofondy míňajú na železničnú infraštruktúru. Rezortu dopravy sa v tejto oblasti podarilo zvýšiť čerpanie z 8,4 percenta v júni 2010 na 28,6 percenta. Eurofondy, vrátane spolufinancovania, išli najmä na modernizáciu tratí Nové mesto nad Váhom- Zlatovce, Žilina- Krásno nad Kysucou, či Trenčianska Teplá- Beluša a na stavbu zriaďovacej stanice Žilina Teplička.
Pri diaľniciach sa čerpanie v sledovanom období zvýšilo z 21,2 na 27,9 percenta. Investície smerovali najmä do dvoch úsekov D1: Sverepec-Vrtižer a Studenec-Behárovce.

Zrýchlilo sa aj čerpanie eurofondov na výstavbu rýchlostných ciest a ciest 1.triedy: na úsek R1 Žarnovica- Šášovské Podhradie, na cestu 1. triedy medzi Popradom a Kežmarkom a na severný obchvat Trnavy, kde sa za necelý rok minulo vyše 60 miliónov eur. Čerpanie eurofondov na rýchlostné cesty a cesty 1. triedy tak stúplo z 9,5 na 17 percent . V októbri 2010 sa začala aj výstavba rýchlostnej komunikácie R4 Košice – Milhosť, s celkovým stavebným nákladom 78 miliónov eur. Počas uplynulých pár týždňov boli vyhlásené verejné súťaže na tzv. veľké cestné stavby, ako sú cesta I/68 Prešov – Škultétyho ZVL a I/61 Trenčín – most s odhadovaným stavebným nákladom spolu cca 150 miliónov eur, ako aj na odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách 1. triedy.

 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button