Cestná doprava

Cenové ponuky na D1/D4 vyhodnotia koncom apríla

Cenové ponuky na D1/D4 vyhodnotia koncom apríla. Národná diaľničná spoločnosť vyhodnocuje cenové ponuky v prípade križovatky diaľnic D1 a D4.

Úspešné ukončenie vyhodnocovania sa odhaduje na koniec apríla. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. „Uchádzačov sme požiadali o vysvetlenie niektorých častí predložených ponúk. Pričom ich odpovede následne posudzuje komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorá pravidelne zasadá,“ priblížil rezort dopravy.

Cenové ponuky na D1/D4 vyhodnotia koncom apríla

Križovatka D1/D4 je významná aj z pohľadu nultého bratislavského obchvatu D4/R7. Diaľničiari 3. septembra 2021 zaslali do európskeho vestníka oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k zákazke na stavebné práce pre stavbu D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie. Rekonštrukcia diaľnice D1 je nevyhnutná na zabezpečenie križovania s diaľnicou D4. Hodnotu zákazky NDS odhadla na vyše 127 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Rekonštrukcia D1 bude pozostávať z prevedenia dopravy zo súčasnej diaľnice na obchádzkové trasy po vetvách budúcej križovatky D1/D4, následnej kompletnej výmeny vozovky D1 vrátane zdvihu nivelety, výstavby nových mostov, ako aj dokončenia križovatkových vetiev križovatky D1/D4 vedúcich popod D1.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button