Cestná doprava

Bratislava o zvýšení cestovného v MHD neuvažuje

Bratislava o zvýšení cestovného v MHD neuvažuje. Napriek zdražovaniu pohonných látok hlavné mesto nemá v pláne v najbližšom čase meniť ceny.

Rovnako sa v tejto súvislosti neuvažuje ani o zvyšovaní daní a poplatkov. „V súčasnosti sa zaoberáme skôr optimalizáciou nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD. Počas pandémie poklesli tržby v dôsledku úbytku cestujúcich a súčasne výrazne narástli náklady pohonných látok,“ skonštatovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Hovorkyňa zároveň podotkla, že hlavné mesto je len jedným z objednávateľov služieb vo verejnom záujme. V rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK), mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje Dopravný podnik Bratislava. Pre zmenu cien cestovného sa musia dohodnúť všetci objednávatelia verejnej dopravy. Okrem hlavného mesta aj Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

„Aktuálne neevidujeme zásadné navýšenie nákladov na odvoz komunálneho odpadu,“ poznamenala Schmucková. Zmena sadzieb dane z nehnuteľnosti alebo poplatku za komunálne odpady sa vždy robí prostredníctvom prijatia nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Schvaľuje ho mestské zastupiteľstvo, na konci roku s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button